Zaleznosc wytrzymalosci zmeczeniowej

Zależność wytrzymałości zmęczeniowej od liczby zmian naprężeń przedstawia krzywa W 8hZ/era, którą nanosi się zazwyczaj w podziałce logarytmicznej. Krzywa Wohlera dla stopów aluminiowych, wg doświadczeń amerykańskich. Doświadczenia były wykonane na próbkach okrągłych (/) 50 mm, poddanych obrotowo-giętnym naprężeniom wahadłowym. (Stop 24S – T3 odpowiada stopowi AICuMgMn w stanie przesyconym i samorzutnie starzonym, stop 61S-T6 – stopowi AIMgSi Mn w stanie przesyconym i sztucznie starzonym, stop 75S-T6 – stopowi AIZnMgCu w stanie przesyconym i sztucznie starzonym). Krzywą Wohlera dla blachownic ze stopu AlMg5MnCr według badań przeprowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Doświadczenia były wykonane na blachownicach spawanych o wysokości 140 mm, szerokości nakładek 70 mm, grubości środnika i nakładek po 6 mm. Nakładki spawane były ze środnikiem spoiną ciągłą (krzywa górna) lub przerywaną (krzywa dolna). [patrz też: regulamin rodzinnych ogrodów działkowych 2015, aparat michaelisa, schody strychowe wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: aparat michaelisa regulamin rodzinnych ogrodów działkowych 2015 schody strychowe wymiary