WYTRZYMALOSC ZMECZENIOWA

WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA Przy obciążeniach zmiennych rozróżniamy następujące określenia ; Umsx – naprężenie największe; amin – naprężenie najmniejsze n = liczba zmian naprężeń (cykli); Dla amax = amin = const r = + 1: naprężenie stałe, amax = ~ amin r = – 1: naprężenia wahadłowe (oscylujące), amin = O r = O: naprężenia tętniące (pulsujące), Wytrzymałością zmęczeniową nazywamy najwyższe naprężenie, jakie przenieść może próbka materiału po n okresach obciążeń przy danym naprężeniu najmniejszym. Oznaczamy ją 0max lub R, z indeksem oznaczającym charakterystykę cyklu, a więc np. Rz(-l) oznacza wytrzymałość przy naprężeniach wahadłowych, Rz(O) – przy naprężeniach tętniących itp. Dla stałego obciążenia rozciągającego Rz(+l) = Rr. Wytrzymałość zmęczeniowa zależy od sposobu działania siły i jest największa przy zginaniu, mniejsza dla sił osiowych, najmniejsza przy skręcaniu. [patrz też: polbram steel group, castorama zlewozmywaki, rewo lubin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama zlewozmywaki polbram steel group rewo lubin