Wymienione dzialania sa tym silniejsze, im bardziej sa porowate materialy ogniotrwale, gdyz pory, tj pustki róznej wielkosci i ksztaltu

Wymienione działania są tym silniejsze, im bardziej są porowate materiały ogniotrwałe, gdyż pory, tj. pustki różnej wielkości i kształtu, zwykle połączone, ułatwiają -przenikanie czynnika powodującego korozję do wnętrza materiału i umożliwiają atakowanie tworzywa na bardzo dużej powierzchni. W celu zapobieżenia chemicznemu niszczeniu wyrobów należy zatem wytwarzać materiały odpowiednio zwarte i możliwie jednorodne, to znaczy charakteryzujące się jednakowymi własnościami w całej masie, szczególnie przy ogrzewaniu do wysokich temperatur. Powinny równomiernie kurczyć się ,i rozszerzać pod wpływem temperatury. Również w miejscach styku różnych odmian wyrobów ogniotrwałych, szczególnie odznaczających się odmiennym składem chemicznym; mogą zachodzić w wysokich temperaturach niepożądane reakcje niszczące. Dlatego też w przypadku, konieczności wykładania obmurza różnymi odmianami wyrobów należy je odpowiednio dobierać. Wzajemne odd ziaływanie na siebie różnych odmian wyrobów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach. Poszczególne składniki materiału ogniotrwałego wykazują podczas ogrzewania różne zmiany objętości, wskutek czego następuje rozluźnienie się ich struktury, co prowadzi do . powstawania rys i pęknięć. Te ostatnie ułatwiają dyfuzję płynnych żużli i stopów oraz agresywnych gazów do wnętrza wyrobów. Płynny żużel działając na materiał wyrobu ogniotrwałego tworzy w jego masie niskotopliwe związki i roztwarza spoiwo zlepiające poszczególne ziarna materiału. [przypisy: castorama zielona gora, gazownia tychy, rewo lubin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama zielona gora gazownia tychy rewo lubin