Wykopy waskoprzestrzenne

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonuje się najczęściej ręcznie, a szerokoprzestrzenne środkami mechanicznymi (koparki), jeżeli kubatura wykopów jest tak duża, że opłaca się sprowadzać koparkę. Wymiary wykopu powinny być nieco większe niż obrysie fundamentu. W wypadku np. gdy ściana piwniczna nie będzie miała izolacji pionowej, odległość dolnej krawędzi zbocza od lica ściany piwnicznej lub fundamentowej powinna wynosić 10-i-20 cm. Jeżeli natomiast wykonanie izolacji piwnicznej przeciwwilgociowa na murach piwnicznych lub fundamentowych jest przewidziane, odległość ta ze względu na miejsce robocze powinna być większa, tzn. wynosić 50 -i- 80 cm. Zarówno wykop wąsko- jak i szerokoprzestrzenny wykonuje się o ścianach pionowych lub pochyłych, zależnie od zwartości gruntu. [więcej w: domex opole, bostal gliwice, lepiszcza bitumiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal gliwice domex opole lepiszcza bitumiczne