Wykopy pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty wykonuje się różnymi sposobami w zależności od napotykanych warunków gruntowych, a więc od tego, jak głęboko znajduje się warstwa gruntu o wymaganej nośności, czy grunt jest suchy, czy nasycony wodą itp. Wykopy w gruncie suchym. Dla budynków niepodpiwniczonych wykonuje się wykopy tylko pod ławy fundamentowe. Wykopy te noszą nazwę wąskoprzestrzennych. Do wykopów wąskoprzestrzennych zaliczamy te, których szerokość nie przekracza 1,5 m. Dla budynków podpiwniczonych wykonujemy wykop pod całą powierzchnię budynku głębokości odpowiadającej poziomowi spodu fundamentów. [patrz też: aparat michaelisa, regulamin rodzinnych ogrodów działkowych 2015, ława drutowa ]

Powiązane tematy z artykułem: aparat michaelisa ława drutowa regulamin rodzinnych ogrodów działkowych 2015