Wielkosc omawianych sil w warunkach pracy wyrobów ogniotrwalych jest na ogól nieznaczna, gdyz wynikaja one przewaznie z wplywu wlasnego ciezaru wykladziny ogniotrwalej

Wielkość omawianych sił w warunkach pracy wyrobów ogniotrwałych jest na ogół nieznaczna, gdyż wynikają one przeważnie z wpływu własnego ciężaru wykładziny ogniotrwałej. Dla przykładu można podać, że np. ciśnienie na taką wykładzinę w obmurzu oraz powstające w, związku z nim naprężenia zgniatające nie przekraczają na ogół dziesiętnych części kG/cm2. Ciśnienia takie są znacznie niższe od tych, jakie mogą wytrzymywać różne wyroby ogniotrwałe w normalnej temperaturze. Wytrzymałość na ściskanie jest jednak jednym z ważniejszych wskaźników jakości tych wyrobów, gdyż jest ona nie tylko wskaźnikiem trwałości mechanicznej, lecz jest również związana z jakością struktury wyrobów, warunkującą tak odporność na nagłe zmiany temperatur jak i odporność chemiczną na działanie, np. stopionych żużli. Budowa wewnętrzna wyrobów decyduje o ich wytrzymałości mechanicznej. Im bardziej jest zwarta, drobnoziarnista i jednorodna stru ktura, tym mniej wyrób posiada pustek, pęknięć i przerw pomiędzy materiałem wiążącym i schudzającym, co daje wyższą wytrzymałość mechaniczną. Zatem odpowiednie uziarnienie oraz dobre spieczenie wpływają korzystnie na własności nie tylko mechaniczne. [patrz też: castorama zlewozmywaki, skręcanie prętów, braciaktrans ]

Powiązane tematy z artykułem: braciaktrans castorama zlewozmywaki skręcanie prętów