W okresie planu piecioletniego

Łączny plon zbóż w roku 1948 osiągnął 7,miliardów pudów, to znaczy poziom plonu przedwojennego z roku 1940; średnia plonu zbóż z 1 hektara przekroczyła nawet poziom przedwojenny. Średnia wydajność ciągnika o mocy 15 KM. osiągnęła 466 ha w stosunku do 411 ha w r. 1940. Zgodnie z postanowieniami pięcioletniego planu odbudowy i rozwoju narodowej gospodarki ZSRR na okres 1946 – 1950 ogólna moc parku ciągnikowego w KM w porównaniu z przed; wojennym 1940 rokiem wzrasta dwukrotnie. W okresie planu pięcioletniego nasze rolnictwo otrzyma nie mniej niż 325 tysięcy nowych traktorów, 174 tysięcy kombajnów i olbrzymią ilość różnych maszyn rolniczych oraz sprzętu na ogólną sumę 4,5 miliarda rubli według cen z lat 1926 – 1927. W naszym kraj u, gdzie akademik W. P. Goriaczkin ustalił zasady nauki o maszynach rolniczych i gdzie stworzono naukowe podstawy mechanizacji socjalistycznej gospodarki rolnej, opracowano w ostatnich latach cały szereg nowych, najbardziej udoskonalonych ciągników, samobieżnych i przyczepnych kombajnów, samobieżnych kosiarek; kombajnów do zbioru lnu, maszyn do sadzenia ziemniaków oraz innych maszyn rolniczych; konstruktorom tych maszyn . Rząd Radziecki przyznał nagrody im. Stalina. [patrz też: lepiszcza bitumiczne , miwo military lubliniec , sanpol gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: lepiszcza bitumiczne miwo military lubliniec sanpol gliwice