W konsekwencji prowadzi to do zniszczenia jego struktury

W konsekwencji prowadzi to do zniszczenia jego struktury. Działanie różnych gazów na wyroby ogniotrwałe przebiega w sposób niejednakowy. Z powszechnie stosowanych materiałów ogniotrwałych najsłabiej atakują one materiały szamotowe, silniej – krzemionkowe, najsilniej zaś magnezytowe i chromitowe, przy czym do gazów szczególnie agresywnych można zaliczyć chlor. Przeprowadzone w ostatnich latach – pod kątem potrzeb krajowego przemysłu chemicznego – badania, dotyczące wpływu dwutlenku siarki S02, siarkowodoru H2S oraz ich mieszanek na różne odmiany ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, wykazały największą odporność wyrobów wysokoglinowych, w tym również korundowych o zawartości 75-85% A1203, na działanie tych związków w różnych temperaturach. Stwierdzono również względnie korzystne zachowanie się w ich obecności niektórych wyrobów glinokrzemianowych o niskiej zawartości tlenku glinowego, a mianowicie kwarcowo-szamotowych i kamionkowych kwasood pornych. [podobne: lepiszcza bitumiczne, faac 740 instrukcja, rouwdach ]

Powiązane tematy z artykułem: faac 740 instrukcja lepiszcza bitumiczne rouwdach