Uwzglednianie obciazen granicznych rachunkowo

Uwzględnianie obciążeń granicznych rachunkowo ujmuje się tak że obciążenie nominalne (użytkowe) przemnaża się przez współczynniki przeciążenia aj, ustalone osobno dla różnych rodzajów obciążeń. Współczynniki przeciążenia nie zależą od materiału budowli, a tylko od zmienności obciążenia, dlatego można brać wartości ustalone dla konstrukcji stalowych wg PN-62/B-03200. Przy sprawdzaniu nośności granicznej konstrukcji, zamiast naprężeń dopuszczalnych k : stosowanych w metodzie tradycyjnej, wprowadza się tzw. naprężenia graniczne K. Można by je (na podstawie danych naprężeń dopuszczalnych k) ustalić np. w sposób podany w PN-62/B-03200, tj. by przy najniekorzystniejszym. przypadku możliwości przeciążenia (tj. dla max a = 1,20) stopień bezpieczeństwa metody tradycyjnej i metody nośności granicznej był ten sam: K = 1,20 k. Jako k należy rozumieć II rodzaj (wg PN-62/B-03200) naprężeń dopuszczalnych. Ten sposób pozwala wykorzystać zbędne rezerwy bezpieczeństwa, jakie tkwią w konstrukcjach narażonych na obciążenia stałe lub o małej zmienności. [podobne: lepiszcza bitumiczne, skręcanie prętów, sanpol gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: lepiszcza bitumiczne sanpol gliwice skręcanie prętów