TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH

TYPOWE PRZYKŁADY NISZCZENIA WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH. Ogniotrwałe wyroby krzemionkowe wyróżniają się wysoką ogniotrwałością pod obciążeniem oraz dużą wrażliwością na nagłe zmiany temperatur, szczególnie poniżej 1000°C. Są one wykorzystywane do budowy urządzeń cieplnych pracujących nawet w temperaturze 1700°C, lecz bez zmian w warunkach ogrzewania. Wyroby te znalazły zastosowanie przede wszystkim do wykładania sklepień pieców martenowskich używanych do wytapiania stali, do wykładania przednich ścian pieców martenowskich powyżej poziomu kąpieli, do wykładania komór żużlowych jak również do budowy ścian i sklepień pieców koksowniczych oraz niektórych pieców w przemyśle metali nieżelaznych. Głównymi składnikami mineralnymi omawianych wyrobów są rozmaite odmiany polimorficzne Si02 oraz krzemiany, występujące w nich w mniejszych ilościach, a mianowicie: y-trydymit, B-krystobalit, B-kwarc, tzw. masy szkliste (wielokrzemiany), pseudowol astonit B-CaO . Si02. Najważniejsze grupy wyrobów krzemionkowych oraz odpowiadające im własności normatywne. Wytrzymałość mechaniczna ogniotrwałych wyrobów krzemionkowych jest zależna od obecności w tworzywie odpowiednio mocnego szkieletu krystalicznego oraz substancji szklistej odpowiednio twardej, wypełniającej odstępy pomiędzy kryształami kwarcu, trydymitu i krystobalitu. Wytrzymałość ta zależy od własności surowca oraz jego składu chemicznego, od ilości wprowadzanych do mas mineralizatorów, od wilgotności masy i sposobu jej przeróbki, a także od zastosowanej metody formowania oraz sposobu wypalania wyrobów. [hasła pokrewne: gazownia tychy, sanpol gliwice, castorama zlewozmywaki ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama zlewozmywaki gazownia tychy sanpol gliwice