Lawa drutowa narozna

Ława drutowa narożna składa się z 2 desek grubości 3-4 cm umocowanych do wbitych w ziemię pali ściśle równolegle do odpowiednich boków wytyczanego budynku i o kątach równych kątom naroża. Ławę pośrednią tworzy jedna deska przybita do dwóch pali. Wysokość ław wynosi 80-; . -130 cm. Ławy ustawia się w takiej odległości od krawędzi rzutu poziomego budynku, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie wykonywania wykopów pod fundamenty. Continue reading „Lawa drutowa narozna”

Warunek pekniecia w plaskim stanie naprezen

Warunek pęknięcia w płaskim stanie naprężeń reprezentują łuki parabol i odcinki prostych. Wykres ten oparty jest na teorii Griffitha, który rozważał równowagę makroskopowych szczelin w naprężonym ośrodku sprężystym. Zaś warunek ścięcia określa krzywoliniowy sześciobok według Wołkowa. Wklęsłości tego sześcioboku pochodzą stąd, że uwzględniono wpływ osłabienia mikrowytrzymałości ziaren wskutek uprzednich odkształceń plastycznych. W mikroskopowo niejednorodnym ośrodku utrata wytrzymałości ogólnej następuje zwykle zanim jeszcze wszystkie ziarna ulegną uszkodzeniu, a to wskutek niestateczności stanu naprężeń, przy czym forma zniszczenia bywa na ogół mieszana. Continue reading „Warunek pekniecia w plaskim stanie naprezen”

Badanie wytrzymalosci na sciskanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie Poszczególne połówki beleczek, które otrzymano przy badaniu wytrzymałości na zginanie, poddajemy ściskaniu. Powierzchnia, na którą działa siła ściskająca wynosi 25 cm- (6,25 X 4 cm), tj. równa się powierzchni wkładek stalowych. Wielkość siły niszczącej należy odczytać w chwili zgniecenia próbki. W wyniku badań 6 połówek kuleczek wylicza się średnią arytmetyczną i odrzuca wyniki różniące się więcej niż 5% od obliczonej. Continue reading „Badanie wytrzymalosci na sciskanie”

PRZYKLADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ

PRZYKŁADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ . Podstawą wykorzystywania różnych skał magmowych, przede wszystkim bazaltów i diabazów, do wytwarzania leizny kamiennej są ich charakterystyczne własności, m. in. temperatura topnienia, krzepnięcia, zeszklenia i krystalizacji, która na ogół leży w granicach 1100-:-1250°C oraz stwierdzenie, że: temperatura topnienia wymienionych skał nie jest wyższa od temperatury topnienia żeliwa, która waha się od 1150 do 1400°C; – stopiony bazalt względnie diabaz tworzy ruchliwą ciecz o małej lepkości; – podczas szybkiego studzenia roztopiony bazalt lub diabaz krzepnie i twardnieje, przy czym powstaje ciemno zabarwione szkło, które często na skutek wewnętrznych naprężeń rozsypuje się; – roztopiony bazalt, względnie diabaz, wolno studzony przechodzi w nieprzeświecający materiał drobnokrystaliczny z pozostałością szkła o twardości i wytrzymałości mechanicznej wyższej od twardości i wytrzymałości skał naturalnych oraz odmian szklistych. Badania omawianych wyrobów sprowadzają się na ogół do określania ich wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej. Continue reading „PRZYKLADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ”

Nowoczesna architektura : „Meissen | SO – IL : XVIII-wieczna porcelana we współczesnej architekturze

Meissen | WIĘC .
Wystawa IL /.
Iwan Baan W Holandii porcelana Meissen jest często uważana za wysokiej klasy kicz .
Jego wystawny, często narracyjny styl dekoracji stawia go w sprzeczności z minimalistycznymi i konceptualnymi tradycjami modernizmu.
Solidne cele. Continue reading „Nowoczesna architektura : „Meissen | SO – IL : XVIII-wieczna porcelana we współczesnej architekturze”

Budownictwo wczoraj i dzis : HL Architecture zdobywa pierwszą nagrodę w konkursie Brede School na Bonaire

Courtyard HL Architecture, we współpracy z projektantką narracji Nadią Troeman i DGMR, z ich partnerem Antilleanem Madeco Project Vision, wygrała konkurs na projekt nowej wielodyscyplinarnej szkoły w mieście North Sali.
A, na wyspie Bonaire.
Jury pod przewodnictwem profesora Carlosa Weebera, w tym Glenn Thodé, gubernator Bonaire i Enigma Giskus, dyrektor Reina Beatrix School, przyznało pierwszą nagrodę zespołowi HL Architecture.
Konkurs został zainicjowany przez Biuro Robót Publicznych w Bonaire oraz Ministerstwo Edukacji i Kultury.
+ 9 Architekci: HL Architecture Lokalizacja: Wyspa Bonaire, Antyle Holenderskie Klient: Fundashon Cas Bonairiano, SEK Grafika / Narrative Design: Nadia Troeman Renderings: Dzięki uprzejmości HL Architecture Projekt obejmuje cztery różne społeczności, które po połączeniu tworzą pojedynczy klaster dla 650 uczniowie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : HL Architecture zdobywa pierwszą nagrodę w konkursie Brede School na Bonaire”

Architektura 21szego wieku : Wykonane na miarę: Architektura Leers Współpracownicy Weinzapfel

Made to Measure to monografia przedstawiająca pracę Leers Weinzapfel Associates, firmy architektonicznej z Bostonu, Massachusetts.
Leers Weinzapfel Associates po raz pierwszy zyskało na znaczeniu, biorąc na siebie projekty infrastrukturalne, które często są pozostawione inżynierom.
Tam, gdzie niektórzy mogą podjąć się realizacji tych projektów, Leers Weinzapfel Associates rozkoszuje się i poszukuje tego typu projektów.
Zdolność firmy do dokładnego wykonywania takich projektów jest wyświetlana w zespole University of Pennsylvania Gateway przedstawionym w tej książce.
Mimo że projekty infrastrukturalne były ich punktem startowym, teraz podejmują niezwykle szeroką gamę projektów. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Wykonane na miarę: Architektura Leers Współpracownicy Weinzapfel”

Architektura 21szego wieku : Instytut Biomanufacturing Research Institute and Technology Enterprise (BRITE) / The Freelon Group Architects

James West BRITE jest częścią ogólnokrajowej inicjatywy mającej na celu uczynienie z Północnej Karoliny prekursorskiego dostawcy wykwalifikowanych pracowników dla branży biotechnologicznej.
W obiekcie znajdują się laboratoria i sale lekcyjne dla wykładowców prowadzących kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim w zakresie Rozwoju Procesu, Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości.
Placówka, przedstawiciel laboratoriów rozwojowych znajdujących się w przemyśle, umożliwia uczniom praktyczne szkolenie w ramach kolegialnego doświadczenia.
Architekt: The Freelon Group Architects Lokalizacja: Durham, North Carolina, USA Obszar projektu: 59,900 sqf Fotografie: James West Oprócz budynku Mary M.
Townes Science, budynek BRITE składa się z 59 900 m. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Instytut Biomanufacturing Research Institute and Technology Enterprise (BRITE) / The Freelon Group Architects”