Uwzglednianie obciazen granicznych rachunkowo

Uwzględnianie obciążeń granicznych rachunkowo ujmuje się tak że obciążenie nominalne (użytkowe) przemnaża się przez współczynniki przeciążenia aj, ustalone osobno dla różnych rodzajów obciążeń. Współczynniki przeciążenia nie zależą od materiału budowli, a tylko od zmienności obciążenia, dlatego można brać wartości ustalone dla konstrukcji stalowych wg PN-62/B-03200. Przy sprawdzaniu nośności granicznej konstrukcji, zamiast naprężeń dopuszczalnych k : stosowanych w metodzie tradycyjnej, wprowadza się tzw. naprężenia graniczne K. Można by je (na podstawie danych naprężeń dopuszczalnych k) ustalić np. Continue reading „Uwzglednianie obciazen granicznych rachunkowo”

Obecnie stosuje sie najczesciej wykresy Smitha lub Haigha.

Obecnie stosuje się najczęściej wykresy Smitha lub Haigha. Wykres Smitha przedstawia Omsx = f{os) lub Gmin = f (os). W punktach występują charakterystyczne rzędne. Wykresy Smitha dla stopów, których krzywe Wohlera uzyskano na podstawie doświadczeń z próbkami okrągłymi Cb 50 mm, poddanymi zmiennym naprężeniom osiowym. Wykres Haigha przedstawia zależność Os = f(os). Continue reading „Obecnie stosuje sie najczesciej wykresy Smitha lub Haigha.”

WPLYW TEMPERATURY

WPŁYW TEMPERATURY Niskie temperatury nie wpływają ujemnie na własności wytrzymałościowe stopów aluminiowych. Przy obniżeniu temperatury od +20oe do – 800e wartości R, oraz Q02 nawet nieco wzrastają przy niedużym spadku wydłużenia jednostkowego aO/o (własność ta pozwoliła na budowę bardzo lekkich domów przenośnych, przeznaczonych na wyprawy antarktyczne w 1957/58 r. ). Pod tym względem stopy aluminium zachowują się znacznie korzystniej od stali, w której przy obniżeniu temperatury poniżej o-c występuje znaczny spadek wartości R, oraz Q02 (wyjątek stanowi stal o strukturze r, tj. o płaskocentrycznej siatce elementarnej). Continue reading „WPLYW TEMPERATURY”

Nieswobodnemu spaczeniu moze tez ulec pret

Jeśli po spaczeniu powierzchnie dowolnych (nie sąsiadujących) przekrojów pręta przylegają do siebie, co następuje wówczas, gdy spaczenie nie natrafia na żadne przeszkody, mówimy o swobodnym spaczeniu przekrojów – lub krócej – o skręcaniu swobodnym, zwanym też skręcaniem Saint- Venanta. Przypadek taki zachodzi, gdy na oba końce pręta o niezmiennym przekroju działają momenty skręcające o przeciwnym zwrocie, co w praktyce inżynierskiej występuje rzadko. Częściej będziemy mieli doczynienia z przypadkami, gdy swobodne spaczenie wszystkich przekrojów natrafia na przeszkody. Mówimy wówczas o nieswobodnym paczeniu się przekrojów lub o nieswobodnym skręcaniu. Nieswobodnemu spaczeniu może też ulec pręt, na którego końce działają momenty o przeciwnych zwrotach, jeśli pręt posiada przepony utrudniające paczenie przekrojów, lub jeśli wymiary przekroju poprzecznego zmieniają się wzdłuż podłużnej osi pręta. Continue reading „Nieswobodnemu spaczeniu moze tez ulec pret”

Z tak przygotowanej zaprawy nalezy odwazyc 3 porcje

Tak przygotowaną zaprawę rozmieszcza, się równomiernie we wgłębieniu mieszarki normowej i uruchamia mieszarkę. Po 20 obrotach miski należy wyjąć z mieszarki zaprawę i jeszcze raz ręcznie mieszać w misce przez 1 minutę. Z tak przygotowanej zaprawy należy odważyć 3 porcje po 310 g: i równomiernie rozłożyć każdą z nich w osobnej przegrodzie formy, a następnie ubić 20 uderzeniami ubijaka (ubijać tylko własnym ciężarem ubijaka, tzn. tylko ręką ubijak podnosić do góry ). Po ubiciu pierwszej warstwy dodaje się drugi raz 310 g zaprawy do każdej przegrody formy i ubija się tak, jak poprzednią warstwę. Continue reading „Z tak przygotowanej zaprawy nalezy odwazyc 3 porcje”

Wielkosc omawianych sil w warunkach pracy wyrobów ogniotrwalych jest na ogól nieznaczna, gdyz wynikaja one przewaznie z wplywu wlasnego ciezaru wykladziny ogniotrwalej

Wielkość omawianych sił w warunkach pracy wyrobów ogniotrwałych jest na ogół nieznaczna, gdyż wynikają one przeważnie z wpływu własnego ciężaru wykładziny ogniotrwałej. Dla przykładu można podać, że np. ciśnienie na taką wykładzinę w obmurzu oraz powstające w, związku z nim naprężenia zgniatające nie przekraczają na ogół dziesiętnych części kG/cm2. Ciśnienia takie są znacznie niższe od tych, jakie mogą wytrzymywać różne wyroby ogniotrwałe w normalnej temperaturze. Wytrzymałość na ściskanie jest jednak jednym z ważniejszych wskaźników jakości tych wyrobów, gdyż jest ona nie tylko wskaźnikiem trwałości mechanicznej, lecz jest również związana z jakością struktury wyrobów, warunkującą tak odporność na nagłe zmiany temperatur jak i odporność chemiczną na działanie, np. Continue reading „Wielkosc omawianych sil w warunkach pracy wyrobów ogniotrwalych jest na ogól nieznaczna, gdyz wynikaja one przewaznie z wplywu wlasnego ciezaru wykladziny ogniotrwalej”

Architektura 21szego wieku : Ripples sportowe / Studio Symbioza

Dzięki uprzejmości Studio Symbioza Architekci Amit Gupta i Britta Knobel Gupta z indyjskiej firmy projektującej Studio Symbioza podzielili się z nami swoją ostatnią propozycją, Athletic Ripples, dla Rajiv Gandhi Sports Complex.
Dodatkowe zdjęcia i opis architektów można znaleźć po przerwie.
.
Sportowe fale.
jest projektem opartym na łączeniu użytkownika i jego zbudowanego środowiska w spójną całość. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Ripples sportowe / Studio Symbioza”

Budownictwo wczoraj i dzis : Brusselssprout Magazine: Dubajowa graficzna i wizualna encyklopedia

Stara się, przy pomocy kuratorskich wysiłków artystów i projektów, które mogą wnieść inną warstwę do coraz bardziej zmonopolizowanej sceny artystycznej.
Trzeci numer to.
Dubajowa encyklopedia graficzna i wizualna ., Dubai Manifesto 3/3.
Dostosowane do najnowszych urządzeń elektronicznych (Ipad, Kindle itp.), Brusselssprout można pobrać kwartalnie w formacie ePub i PDF z oficjalnej strony magazynu.
Więcej informacji na temat tego trzeciego wydania i niektórych zdjęć po przerwie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Brusselssprout Magazine: Dubajowa graficzna i wizualna encyklopedia”