W okresie planu piecioletniego

Łączny plon zbóż w roku 1948 osiągnął 7,miliardów pudów, to znaczy poziom plonu przedwojennego z roku 1940; średnia plonu zbóż z 1 hektara przekroczyła nawet poziom przedwojenny. Średnia wydajność ciągnika o mocy 15 KM. osiągnęła 466 ha w stosunku do 411 ha w r. 1940. Zgodnie z postanowieniami pięcioletniego planu odbudowy i rozwoju narodowej gospodarki ZSRR na okres 1946 – 1950 ogólna moc parku ciągnikowego w KM w porównaniu z przed; wojennym 1940 rokiem wzrasta dwukrotnie. Continue reading „W okresie planu piecioletniego”

radzieckie ciagniki elektryczne

Przywiązując szczególnie wielkie znaczenie do wszechstronnej elektryfikacji gospodarstw rolnych Rząd ZSRR wydał cały szereg specjalnych zarządzeń w sprawie rozwoju elektryfikacji osiedli wiejskich, gdzie wytyczone zostały kierunki rozwoju elektryfikacji wsi; przewidziano też ważniejsze zarządzenia celem zapewnienia dla tej elektryfikacji materialnej i organizacyjnej bazy. W obwodzie swierdłowskim, jako pierwszym w ZSRR, już w 1947 roku przeprowadzono całkowitą elektryfikację kolektywnych gospodarstw rolnych. W roku 1947 dzięki elektryfikacji kolektywne gospodarstwa obwodu swierdłowskiego zaoszczędziły więcej niż 4,5 miliona; robotnikodniówek i 2 miliony jednodniówek. Jako pierwsze w świecie, radzieckie ciągniki elektryczne pracują sprawnie w warunkach normalnej eksploatacji, a pierwsze elektryczno-maszynowe stacje ciągnikowe rozpoczęły już pracę. W spaniały plan przekształcenia przyrody w rejonach stepowych i leśno-stepowych wciela się w życie w szerokich rozmiarach. Continue reading „radzieckie ciagniki elektryczne”

Uwzglednianie obciazen granicznych rachunkowo

Uwzględnianie obciążeń granicznych rachunkowo ujmuje się tak że obciążenie nominalne (użytkowe) przemnaża się przez współczynniki przeciążenia aj, ustalone osobno dla różnych rodzajów obciążeń. Współczynniki przeciążenia nie zależą od materiału budowli, a tylko od zmienności obciążenia, dlatego można brać wartości ustalone dla konstrukcji stalowych wg PN-62/B-03200. Przy sprawdzaniu nośności granicznej konstrukcji, zamiast naprężeń dopuszczalnych k : stosowanych w metodzie tradycyjnej, wprowadza się tzw. naprężenia graniczne K. Można by je (na podstawie danych naprężeń dopuszczalnych k) ustalić np. Continue reading „Uwzglednianie obciazen granicznych rachunkowo”

AICuMgMn w stanie utwardzonym

Przy krótkotrwałym (kilkuminutowym) ogrzaniu do temperatury powyżej 150°C stopy twarde, nie podlegające obróbce cieplnej, tracą definitywnie na wytrzymałości, natomiast stopy przesycone odzyskują po oziębieniu w mniejszym (stopy AICuMgMn) lub większym stopniu (stopy AIMgSiMn) utraconą wytrzymałość. Jednak przy dłuższym ogrzewaniu ponad 150°C wszystkie stopy tracą znacznie na wytrzymałości. Spadek R, i Q02, a wzrost wydłużenia dla czystego aluminium Al 991>/0 w stanie półtwardym oraz stopu AICuMgMn w stanie utwardzonym. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem jest pełzanie stopu, które element obciążony naprężeniem dopuszczalnym doprowadzić może w temperaturze około 200°C do niedozwolonych odkształceń, a konstrukcję nawet do załamania. Konstrukcje aluminiowe, poddane przez dłuższy czas temperaturze ponad 100°C, należałoby więc otoczyć warstwą ochronną, jednak wówczas tracą one jedną ze swych głównych zalet, tj. Continue reading „AICuMgMn w stanie utwardzonym”

Badanie stopnia zmielenia

Badanie placków na zmianę objętości po kąpieli powietrznej, wodnej i parowej polega na stwierdzeniu czy placki nie wykazują pęknięć promieniowych i spaczeń . Należy wykonać co najmniej dwa oznaczenia. Jeżeli po przeprowadzonych badaniach na plackach nie wystąpią rysy promieniste lub placki nie spaczą się, to cement jest dobry i wykazuje stałość objętości. Badanie stopnia zmielenia Próbkę cementu przed zbadaniem należy przesiać przez sito o otworach oczek 1,00 mm, rozcierając grudki cementu w palcach. Grudki nie rozcierające się i inne zanieczyszczenia należy usunąć. Continue reading „Badanie stopnia zmielenia”

Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów

Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów. Dlatego zaleca się układanie wyrobów najbardziej ogniotrwałych w tych partiach obmurza, w których występują szczególnie gorące gazy i płomień działa na nie bezpośrednio, względnie tam, gdzie zachodzą najbardziej niekorzystne działania mechaniczne i chemiczne. W innych częściach obmurza można stosować materiały o niższej ogniotrwałości. Podczas ogrzewania wyroby ogniotrwałe powinny w niedużym stopniu zmieniać swoją objętość. Najmniejsze zmiany tego rodzaju wykazują wyroby kwarcowo-szamotowe, natomiast nieco większe kolejno: szamotowe, krzemionkowe i magnezytowe. Continue reading „Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów”

Ogrzewanie obmurza do temperatur wysokich (ponad 1000°C) prowadzic nalezy z rózna szybkoscia w zaleznosci od rodzaju uzytych wyrobów

Ogrzewanie obmurza do temperatur wysokich (ponad 1000°C) prowadzić należy z różną szybkością w zależności od rodzaju użytych wyrobów. Piec zbudowany z wyrobów szamotowych nagrzewać można szybciej, tj. przy wzroście temperatury do 40°C na godzinę , a nieco wolniej w przypadku zastosowania do wymurówki dużych kształtek szamotowych, względnie kształtek o formie skomplikowanej. Dużej ostrożności wymaga ogrzewanie materiałów krzemionkowych, które cechuje stosunkowo duża i nierównomierna rozszerzalność cieplna przy wzrastającej temperaturze, spowodowana zmianami polimorficznymi, szczególnie w zakresach temperatur 100-; -200, 230-; -. 300 oraz 550-; -600°C. Continue reading „Ogrzewanie obmurza do temperatur wysokich (ponad 1000°C) prowadzic nalezy z rózna szybkoscia w zaleznosci od rodzaju uzytych wyrobów”

TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH

TYPOWE PRZYKŁADY NISZCZENIA WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH. Ogniotrwałe wyroby krzemionkowe wyróżniają się wysoką ogniotrwałością pod obciążeniem oraz dużą wrażliwością na nagłe zmiany temperatur, szczególnie poniżej 1000°C. Są one wykorzystywane do budowy urządzeń cieplnych pracujących nawet w temperaturze 1700°C, lecz bez zmian w warunkach ogrzewania. Wyroby te znalazły zastosowanie przede wszystkim do wykładania sklepień pieców martenowskich używanych do wytapiania stali, do wykładania przednich ścian pieców martenowskich powyżej poziomu kąpieli, do wykładania komór żużlowych jak również do budowy ścian i sklepień pieców koksowniczych oraz niektórych pieców w przemyśle metali nieżelaznych. Głównymi składnikami mineralnymi omawianych wyrobów są rozmaite odmiany polimorficzne Si02 oraz krzemiany, występujące w nich w mniejszych ilościach, a mianowicie: y-trydymit, B-krystobalit, B-kwarc, tzw. Continue reading „TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH”

Budownictwo wczoraj i dzis : LAPD MTD + MSP / John Friedman Alice Kimm Architects

Fotoworks Ten projekt jest jednym z elementów nowej siedziby Departamentu Policji Los Angeles (LAPD), pierwotnie przyznany w drodze konkursu dla zespołu, który obejmował biuro LA DMJM / Design (obecnie część AECOM), Denver Roth + Sheppard, Studio 0.10 i John Friedman Alice Kimm Architects (JFAK).
+ 14 Architekt: John Friedman Alice Kimm Architekci Lokalizacja: Los Angeles, Kalifornia, USA Obszar projektu: 300 000 sqf Rok projektu: 2009 Zdjęcia: Fotoworks Częścią projektu JFAK był Wydział Transportu Samochodowego i Struktura Parkingowa na Głównym Ulicach.
Ta nieruchomość położona jest w historycznym centrum Los Angeles, tuż obok nowego budynku siedziby głównej i dwie przecznice od ratusza.
Ta 300-kondygnacyjna, pięciopiętrowa betonowa konstrukcja składa się z trzech elementów, które zwykle stoją samodzielnie: 800-auto struktura parkingowa dla pracowników LAPD; mechanika.
garaż, myjnia samochodowa i stacja tankowania górnego mosiądzu LAPD; oraz zorientowany kulturowo element handlowy wzdłuż Main Street. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : LAPD MTD + MSP / John Friedman Alice Kimm Architects”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Instytut Sztuki Współczesnej / Holl + BCWH Architekci

Architekci Steven Holl właśnie podzielili się wiadomością, że firma wygrała komisję dla nowego Instytutu Sztuki Współczesnej dla Virginia Commonwealth University z BCWH Architekci.
Budynek o powierzchni 32 000 metrów kwadratowych zapewni przestrzeń dla galerii dla podróży i eksponatów szkolnych, sal lekcyjnych, biur, magazynów sztuki i audytorium oraz pomieści ogród rzeźbiarski i kawiarnię.
Joseph H.
Seipel, dziekan Wydziału Sztuki VCU, wykrzyknął: Jesteśmy zaszczyceni, że mamy Steven Holl, uznawany na całym świecie za jednego z najbardziej inspirujących i znaczących architektów naszych czasów.
Z Hollem prowadzącym to przedsięwzięcie, jestem przekonany, że ICA ma stać się ikonicznym budynkiem dla VCU i miasta Richmond i znajdzie swoje miejsce jako wybitny przykład wkładu Steven Holla w historię architektury. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Instytut Sztuki Współczesnej / Holl + BCWH Architekci”