Normy zagraniczne.

Normy zagraniczne. Tak samo jak w Polsce również w innych krajach istnieją normy dotyczące cementów. Normy te jednak w poszczególnych krajach różnią się pomiędzy sobą. Różnice dotyczą rodzajów znormalizowanych cementów oraz wymagań co do warunków technicznych i metod badań. Zależnie od rozwoju i potrzeb budownictwa w danym kraju używane są rodzaje cementu, o różnych właściwościach. Continue reading „Normy zagraniczne.”

mechanizacja robót w gospodarce lesnej

Coraz szerzej stosuje się mechanizację robót w gospodarce leśnej. W obecnym czasie, kiedy osiągnięto już poważne wyniki w podniesieniu produkcji nasion i stworzono warunki nieodzowne dla dalszego wzrostu ich produkcji. W całej rozciągłości stanęło zadanie wszechstronnego rozwoju hodowli zwierząt jako centralne zadanie partii i rządu w rozwoju gospodarki rolnej. Trzyletni plan rozwoju hodowli bydła, zatwierdzony postanowieniem Rady Ministrów i KC WKP. Jest bojowym programem wskazującym drogę do pomyślnego rozwiązania tego centralnego zadania w rozwoju gospodarki rolnej. Continue reading „mechanizacja robót w gospodarce lesnej”

Proces zmechanizowania robót

W okresie stalinowskich pięciolatek socjalistyczna gospodarka rolna ZSRR została wyposażona w nowoczesne urządzenia techniczne. Już na długo przed Wielką Wojną Narodową zasadnicze roboty polowe w gospodarstwach rolnych wykonywano przy pomocy ciągników i maszyn rolniczych. W przededniu wojny, w r. 1940, na rozległych obszarach Związku Radzieckiego czynnych było 530 tysięcy ciągników, 182 tysiące kombajnów, 228 tysięcy samochodów ciężarowych, ponad pół miliona pługów ciągnikowych oraz mnóstwo innych złożonych i prostych maszyn rolniczych. ZSRR pod względem zmechanizowania robót w gospodarstwach rolnych, ilości maszynowego wyposażenia oraz jego wykorzystania stoi na pierwszym miejscu w świecie. Continue reading „Proces zmechanizowania robót”

Nachylenie skarp daje sie mniejsze lub wieksze zaleznie od rodzaju gruntu.

W gruntach o budowie zwartej i nie zawierających wody gruntowej (np. w twardych glinach i iłach) można wykonać wykop o ścianach pionowych lub prawie pionowych. Jeżeli natomiast grunt jest sypki lub. mało zwarty; wykonuje się wykop o ścianach pochyłych, zwanych skarpami. Nachylenie skarp daje się mniejsze lub większe zależnie od rodzaju gruntu. Continue reading „Nachylenie skarp daje sie mniejsze lub wieksze zaleznie od rodzaju gruntu.”

WYTRZYMALOSC ZMECZENIOWA

WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA Przy obciążeniach zmiennych rozróżniamy następujące określenia ; Umsx – naprężenie największe; amin – naprężenie najmniejsze n = liczba zmian naprężeń (cykli); Dla amax = amin = const r = + 1: naprężenie stałe, amax = ~ amin r = – 1: naprężenia wahadłowe (oscylujące), amin = O r = O: naprężenia tętniące (pulsujące), Wytrzymałością zmęczeniową nazywamy najwyższe naprężenie, jakie przenieść może próbka materiału po n okresach obciążeń przy danym naprężeniu najmniejszym. Oznaczamy ją 0max lub R, z indeksem oznaczającym charakterystykę cyklu, a więc np. Rz(-l) oznacza wytrzymałość przy naprężeniach wahadłowych, Rz(O) – przy naprężeniach tętniących itp. Dla stałego obciążenia rozciągającego Rz(+l) = Rr. Wytrzymałość zmęczeniowa zależy od sposobu działania siły i jest największa przy zginaniu, mniejsza dla sił osiowych, najmniejsza przy skręcaniu. Continue reading „WYTRZYMALOSC ZMECZENIOWA”

SKRECANIE NIESWOBODNE (SKREPOWANE)

SKRĘCANIE NIESWOBODNE (SKRĘPOWANE) Przy skręcaniu nieswobodnym odległości pomiędzy odpowiednimi punktami spaczonych powierzchni ulegają zmianie, włókna podłużne wydłużają się lub skracają, wskutek czego występują naprężenia normalne oraz towarzyszące im naprężenia styczne. Naprężenia normalne są miarą oporu, jaki stawia element swobodnemu paczeniu się poszczególnych przekrojów. Przy przekrojach cienkościennych można przyjąć z dostateczną dokładnością, że naprężenia normalne są rozłożone równomiernie wzdłuż grubości ścianek przekroju. Przekroje otwarte. Pod wpływem momentu skręcającego powstaje w rozpatrywanym przekroju pręta moment Mozo Moment ten rozkładamy na moment Ms, wywołujący swobodne (czyste) skręcanie, oraz na moment giętno-skrętny M, Moment Ms wywołuje w przekroju naprężenia styczne ts (p. Continue reading „SKRECANIE NIESWOBODNE (SKREPOWANE)”

Plytki nalezy lekko potrzasnac

Z zaczynu tego należy uformować 3 kule o średnicy około 4 cm, ułożyć je na płytkach szklanych, posmarowanych olejem maszynowym. Płytki należy lekko potrząsnąć tak, aby kule rozlały się w placki o średnicy 7 –:- 8 cm i o grubości w środku około 1 cm. Przygotowane w ten sposób placki należy umieścić w wilgotnej atmosferze na przeciąg 24 godzin na ruszcie wewnątrz skrzynki, w której znajduje się cienka warstwa wody. Po 24 godzinach placki należy zdjąć z płytek. Jeden placek pozostawić na powietrzu w laboratorium na przeciąg 28 dni, drugi zanurzyć w wodzie . Continue reading „Plytki nalezy lekko potrzasnac”

W wiekszosci przypadków omawiane wyroby znajduja zastosowanie w srodowiskach charakteryzujacych sie niszczacym oddzialywaniem kwasów i zasad

W większości przypadków omawiane wyroby znajdują zastosowanie w środowiskach charakteryzujących się niszczącym oddziaływaniem kwasów i zasad. W związku z tym laboratoryjne metody badania ich odporności uwzględniają te dwa krańcowo różne przypadki. Wyroby kwasoodporne w urządzeniach przemysłowych poddane są zwykle działaniu gorących kwasów o różnym stężeniu względnie działaniu ich par. Najczęściej stosowane metody określania kwasoodporności materiałów ceramicznych uwzględniają bądź badanie proszków przygotowanych z takich materiałów, bądź też badanie próbek twardych i zwartych wyciętych z wyrobów, bądź też całych wyrobów. Pierwsza metoda ma zastosowanie w odniesieniu do proszków o różnej granulacji, poddawanych działaniu gorących odpowiednio dobranych kwasów lub ich mieszanin i trwa stosunkowo krótko. Continue reading „W wiekszosci przypadków omawiane wyroby znajduja zastosowanie w srodowiskach charakteryzujacych sie niszczacym oddzialywaniem kwasów i zasad”

Po ostudzeniu i rozcienczeniu roztworu woda

Po ostudzeniu i rozcieńczeniu roztworu wodą, po dodaniu 10 cm kwasu azotowego, mieszaninę ogrzewa się przez fi minut, odsącza, przemywa roztworem NH4CI i wodą osad zebrany na sączku, suszy i waży. Strata mlewa na ciężarze, która w zasadzie nie powinna przekraczać 1010 wyraża jego kwasoodporność (KW) w wysokości 99% KW= (N-M) 100 gdzie: N – naważka próbki, M – masa próbki po prażeniu. Korzystając z drugiej metody, wprowadzonej m. in. w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, kostki wycięte z materiału poddanego badaniu, o wymiarach 5X5X5 cm i ciężarze c, suszy się, waży i ogrzewa pod chłodnicą zwrotną w ciągu 8 dni w 75-procentowym kwasie siarkowym. Continue reading „Po ostudzeniu i rozcienczeniu roztworu woda”