Lawa drutowa narozna

Ława drutowa narożna składa się z 2 desek grubości 3-4 cm umocowanych do wbitych w ziemię pali ściśle równolegle do odpowiednich boków wytyczanego budynku i o kątach równych kątom naroża. Ławę pośrednią tworzy jedna deska przybita do dwóch pali. Wysokość ław wynosi 80-; . -130 cm. Ławy ustawia się w takiej odległości od krawędzi rzutu poziomego budynku, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie wykonywania wykopów pod fundamenty. Continue reading „Lawa drutowa narozna”

Badania wytrzymalosci na zginanie

Wodę kąpieli należy zmieniać co 7 dni. Do każdego badania sporządza się 3 beleczki, tj. gdy badamy wytrzymałość po 7 i po 28 dniach należy sporządzić po 6 beleczek. Badania wytrzymałości na zginanie Wyjętą 2l kąpieli wodnej beleczkę wkłada się pomiędzy pręty przy- rządu do badania na zginanie (aparat Michaelisa ) tak, żeby górna powierzchnia beleczki przy formowaniu była teraz pionowa (obrót ° 90 O). Następnie próbkę obciąża się siłą skupioną w połowie jej długości do chwili złamania. Continue reading „Badania wytrzymalosci na zginanie”

Badanie wytrzymalosci na sciskanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie Poszczególne połówki beleczek, które otrzymano przy badaniu wytrzymałości na zginanie, poddajemy ściskaniu. Powierzchnia, na którą działa siła ściskająca wynosi 25 cm- (6,25 X 4 cm), tj. równa się powierzchni wkładek stalowych. Wielkość siły niszczącej należy odczytać w chwili zgniecenia próbki. W wyniku badań 6 połówek kuleczek wylicza się średnią arytmetyczną i odrzuca wyniki różniące się więcej niż 5% od obliczonej. Continue reading „Badanie wytrzymalosci na sciskanie”

Reakcje chemiczne maja mniejsze znaczenie

Reakcje chemiczne mają mniejsze znaczenie i wpływ na własności wiążące lepiszcz bitumicznych, powodują natomiast zmian Y we własnościach jak: kruchość i utwardzenie wskutek procesów utleniania i polimeryzacji składników pod wpływem czynników atmosferycznych. Według nomenklatury polskiej pod nazwą bitumów rozumiemy dwie grupy lepiszcz bitumicznych, a mianowicie: 1) grupę asfaltów, 2) grupę smół. W grupie lepiszcz asfaltowych do nazwy asfalt dodajemy przymiotnik określający bliżej jego pochodzenie, np. asfalt ponaftowy, asfalt naturalny. Ponadto pod nazwę asfaltu włączone zostały również mieszaniny składające się z lepiszcza asfaltowego z kruszywem mineralnym, stosowane do budowy dróg (asfalt piaskowy, lany, asfaltobeton). Continue reading „Reakcje chemiczne maja mniejsze znaczenie”

Po ostudzeniu i rozcienczeniu roztworu woda

Po ostudzeniu i rozcieńczeniu roztworu wodą, po dodaniu 10 cm kwasu azotowego, mieszaninę ogrzewa się przez fi minut, odsącza, przemywa roztworem NH4CI i wodą osad zebrany na sączku, suszy i waży. Strata mlewa na ciężarze, która w zasadzie nie powinna przekraczać 1010 wyraża jego kwasoodporność (KW) w wysokości 99% KW= (N-M) 100 gdzie: N – naważka próbki, M – masa próbki po prażeniu. Korzystając z drugiej metody, wprowadzonej m. in. w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, kostki wycięte z materiału poddanego badaniu, o wymiarach 5X5X5 cm i ciężarze c, suszy się, waży i ogrzewa pod chłodnicą zwrotną w ciągu 8 dni w 75-procentowym kwasie siarkowym. Continue reading „Po ostudzeniu i rozcienczeniu roztworu woda”

PRZYKLADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ

PRZYKŁADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ . Podstawą wykorzystywania różnych skał magmowych, przede wszystkim bazaltów i diabazów, do wytwarzania leizny kamiennej są ich charakterystyczne własności, m. in. temperatura topnienia, krzepnięcia, zeszklenia i krystalizacji, która na ogół leży w granicach 1100-:-1250°C oraz stwierdzenie, że: temperatura topnienia wymienionych skał nie jest wyższa od temperatury topnienia żeliwa, która waha się od 1150 do 1400°C; – stopiony bazalt względnie diabaz tworzy ruchliwą ciecz o małej lepkości; – podczas szybkiego studzenia roztopiony bazalt lub diabaz krzepnie i twardnieje, przy czym powstaje ciemno zabarwione szkło, które często na skutek wewnętrznych naprężeń rozsypuje się; – roztopiony bazalt, względnie diabaz, wolno studzony przechodzi w nieprzeświecający materiał drobnokrystaliczny z pozostałością szkła o twardości i wytrzymałości mechanicznej wyższej od twardości i wytrzymałości skał naturalnych oraz odmian szklistych. Badania omawianych wyrobów sprowadzają się na ogół do określania ich wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej. Continue reading „PRZYKLADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ”

Nowoczesna architektura : Inkubatory IT / Symbiosis Designs LTD

Miniatura zdjęcia – dzięki uprzejmości Symbiosis Designs ltd.
Inkubatory IT, zaprojektowane przez Symbiosis Designs ltd.
jest proponowanym dodatkiem do istniejącej struktury w King Hussein Park w Ammanie w Jordanii.
Jako dodatek jest to wyzwolona przestrzeń otwarta, odzyskująca intuicyjną przestrzeń w racjonalnych biurach i salach konferencyjnych.
układ, co powoduje, że wyróżnia się innowacyjną koncepcją i koncepcją; stąd inkubacja. Continue reading „Nowoczesna architektura : Inkubatory IT / Symbiosis Designs LTD”

Architektura i nowoczesne budownictwo – The Meridian First Light House, Solar Decathlon / Team Victoria University of Wellington

First Light house Zespół z Nowej Zelandii z Victoria University of Wellington jest pierwszym finalistą z południowej półkuli amerykańskiego Departamentu Energii Słonecznej Decathlon.
Zespół jest prowadzony przez studentów z Victoria s School of Architecture i składa się z uczniów z różnych dyscyplin uniwersyteckich.
Nowa Zelandia jest pierwszym krajem na świecie, który każdego dnia widzi światło, co nadaje mu nazwę.
Pierwsze światło.
Dom Meridian First Light został zainspirowany tradycyjnym kiwi Bach. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – The Meridian First Light House, Solar Decathlon / Team Victoria University of Wellington”

Budownictwo i architektura : 20 domów: nowy krajobraz mieszkaniowy 2011 Wallpaper * Architects Directory na AF

Coroczny katalog Wallpaper * Architecture, obecnie w dwunastym roku, zapewnia najlepszą małą czarną książkę dla najbardziej obiecujących młodych praktyk na świecie.
Do tegorocznego katalogu, tapety * wybranych dwudziestu studiach z całego świata.
Każdy otrzymał krótki brief, aby zaprojektować ostateczne rekolekcje na wsi.
Te dwadzieścia domów zaprojektowano tak, aby były elastyczne i funkcjonalne, ale także innowacyjne pod względem formalnym i technicznym, siedząc na odizolowanym terenie wiejskim.
Jedyną sankcją było to, że domy musiały lekko dotykać ziemi, minimalnie zakłócając krajobraz. Continue reading „Budownictwo i architektura : 20 domów: nowy krajobraz mieszkaniowy 2011 Wallpaper * Architects Directory na AF”

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Housing Part VII

Projekty na początku 2009 r.
Dla naszej siódmej selekcji wcześniej zrealizowanych projektów mieszkaniowych.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Koidula Apartment Building / 3 + Architects Building znajduje się w pobliżu parku Kadriorg, jednego z najważniejszych i historycznych terenów zielonych w Tallinie.
Obecnie społecznie i historycznie bogata dzielnica szybko rozwija się w prestiżową część mieszkalną. Continue reading „Budownictwo i architektura : AD Round Up: Housing Part VII”