Nachylenie skarp daje sie mniejsze lub wieksze zaleznie od rodzaju gruntu.

W gruntach o budowie zwartej i nie zawierających wody gruntowej (np. w twardych glinach i iłach) można wykonać wykop o ścianach pionowych lub prawie pionowych. Jeżeli natomiast grunt jest sypki lub. mało zwarty; wykonuje się wykop o ścianach pochyłych, zwanych skarpami. Nachylenie skarp daje się mniejsze lub większe zależnie od rodzaju gruntu. Continue reading „Nachylenie skarp daje sie mniejsze lub wieksze zaleznie od rodzaju gruntu.”

WYTRZYMALOSC ZMECZENIOWA

WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA Przy obciążeniach zmiennych rozróżniamy następujące określenia ; Umsx – naprężenie największe; amin – naprężenie najmniejsze n = liczba zmian naprężeń (cykli); Dla amax = amin = const r = + 1: naprężenie stałe, amax = ~ amin r = – 1: naprężenia wahadłowe (oscylujące), amin = O r = O: naprężenia tętniące (pulsujące), Wytrzymałością zmęczeniową nazywamy najwyższe naprężenie, jakie przenieść może próbka materiału po n okresach obciążeń przy danym naprężeniu najmniejszym. Oznaczamy ją 0max lub R, z indeksem oznaczającym charakterystykę cyklu, a więc np. Rz(-l) oznacza wytrzymałość przy naprężeniach wahadłowych, Rz(O) – przy naprężeniach tętniących itp. Dla stałego obciążenia rozciągającego Rz(+l) = Rr. Wytrzymałość zmęczeniowa zależy od sposobu działania siły i jest największa przy zginaniu, mniejsza dla sił osiowych, najmniejsza przy skręcaniu. Continue reading „WYTRZYMALOSC ZMECZENIOWA”

Przekrój rurowy okragly

Przekrój rurowy okrągły Naprężenie w przekroju rurowym jest w tym przypadku 2,5 raza większe niż T. w pełnym, natomiast pole przekroju rurowego jest 5 razy mniejsze. Stosunek F wypada więc dwa razy mniejszy dla przekroju rurowego niż dla pełnego. c. Przekrój rurowy eliptyczny o niezmiennej grubości t w, = 2abnt a, b oznaczają półosie elipsy, mierzone w linii środkowej przekroju. Continue reading „Przekrój rurowy okragly”

Cement, który przeszedl przez sito

Zawartość tę należy podać w orzeczeniu o jakości cementu: (w uwagach). W wysuszeniu i ochłodzeniu trzeba odważyć 1. 00 g cementu z dokładnością do 0,1 g, a, następnie próbkę wysypać na sito nr 80 o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,2 mm i przesiewać co najmniej 15 minut trzymając sito w jednej ręce i uderzając nim o drugą. W czasie przesiewania można od czasu do czasu uderzyć sitem o stałą podstawę. Pozostałości na sicie należy zważyć. Continue reading „Cement, który przeszedl przez sito”

Badania wytrzymalosci na zginanie

Wodę kąpieli należy zmieniać co 7 dni. Do każdego badania sporządza się 3 beleczki, tj. gdy badamy wytrzymałość po 7 i po 28 dniach należy sporządzić po 6 beleczek. Badania wytrzymałości na zginanie Wyjętą 2l kąpieli wodnej beleczkę wkłada się pomiędzy pręty przy- rządu do badania na zginanie (aparat Michaelisa ) tak, żeby górna powierzchnia beleczki przy formowaniu była teraz pionowa (obrót ° 90 O). Następnie próbkę obciąża się siłą skupioną w połowie jej długości do chwili złamania. Continue reading „Badania wytrzymalosci na zginanie”

Reakcje chemiczne maja mniejsze znaczenie

Reakcje chemiczne mają mniejsze znaczenie i wpływ na własności wiążące lepiszcz bitumicznych, powodują natomiast zmian Y we własnościach jak: kruchość i utwardzenie wskutek procesów utleniania i polimeryzacji składników pod wpływem czynników atmosferycznych. Według nomenklatury polskiej pod nazwą bitumów rozumiemy dwie grupy lepiszcz bitumicznych, a mianowicie: 1) grupę asfaltów, 2) grupę smół. W grupie lepiszcz asfaltowych do nazwy asfalt dodajemy przymiotnik określający bliżej jego pochodzenie, np. asfalt ponaftowy, asfalt naturalny. Ponadto pod nazwę asfaltu włączone zostały również mieszaniny składające się z lepiszcza asfaltowego z kruszywem mineralnym, stosowane do budowy dróg (asfalt piaskowy, lany, asfaltobeton). Continue reading „Reakcje chemiczne maja mniejsze znaczenie”

w kitach kwasoodpornych zawierajacych szklo wodne o module nizszym niz 3

w kitach kwasoodpornych zawierających szkło wodne o module niższym niż 3, po upływie kilku miesięcy przeważają układy krystaliczne, a nie bezpostaciowe; – w procesie twardnienia obok reakcji głównych i zachodzą również reakcje uboczne, w wyniku których powstają związki kompleksowe, zawierające fluor, np. 9Si02 . 2NaF . 2H20 i inne; wydzielająca się przy tym krzemionka bezpostaciowa ulega odwodnieniu i cementuje ziarna wypełniacza kitu. Dalsze reakcje polegają na dehydratacji krzemionki i ostatecznym jej przejściu w trwałą odmianę wolnej krzemionki – Si02. Continue reading „w kitach kwasoodpornych zawierajacych szklo wodne o module nizszym niz 3”

Architektura 21szego wieku : Ripples sportowe / Studio Symbioza

Dzięki uprzejmości Studio Symbioza Architekci Amit Gupta i Britta Knobel Gupta z indyjskiej firmy projektującej Studio Symbioza podzielili się z nami swoją ostatnią propozycją, Athletic Ripples, dla Rajiv Gandhi Sports Complex.
Dodatkowe zdjęcia i opis architektów można znaleźć po przerwie.
.
Sportowe fale.
jest projektem opartym na łączeniu użytkownika i jego zbudowanego środowiska w spójną całość. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Ripples sportowe / Studio Symbioza”

Nowoczesna architektura : Dom na przyszłość inspirowany Alicją w Krainie Czarów

Przestrzeń jest wypełniona pomysłowymi detalami, w tym 100-letnią kamionkową wanną (powyżej) i ścianą 573 narzędzi do kuchni-warsztatu (poniżej).
Zdjęcie dzięki uprzejmości Constantin Meyer / Koelnmess Jeśli mógłbyś zaprojektować idealny dom przyszłości, jak by to wyglądało.
Biorąc pod uwagę możliwość odpowiedzi na to pytanie, projektantka wnętrz i produktów, Louise Campbell, zmieniła się w nieprawdopodobne źródło.
Alicja w Krainie Czarów.
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób bajka wpłynęła na projekt, zapoznaj się z następującym artykułem, opublikowanym pierwotnie jako Through the Looking Glass w magazynie Metropolis. Continue reading „Nowoczesna architektura : Dom na przyszłość inspirowany Alicją w Krainie Czarów”