W okresie planu piecioletniego

Łączny plon zbóż w roku 1948 osiągnął 7,miliardów pudów, to znaczy poziom plonu przedwojennego z roku 1940; średnia plonu zbóż z 1 hektara przekroczyła nawet poziom przedwojenny. Średnia wydajność ciągnika o mocy 15 KM. osiągnęła 466 ha w stosunku do 411 ha w r. 1940. Zgodnie z postanowieniami pięcioletniego planu odbudowy i rozwoju narodowej gospodarki ZSRR na okres 1946 – 1950 ogólna moc parku ciągnikowego w KM w porównaniu z przed; wojennym 1940 rokiem wzrasta dwukrotnie. Continue reading „W okresie planu piecioletniego”

radzieckie ciagniki elektryczne

Przywiązując szczególnie wielkie znaczenie do wszechstronnej elektryfikacji gospodarstw rolnych Rząd ZSRR wydał cały szereg specjalnych zarządzeń w sprawie rozwoju elektryfikacji osiedli wiejskich, gdzie wytyczone zostały kierunki rozwoju elektryfikacji wsi; przewidziano też ważniejsze zarządzenia celem zapewnienia dla tej elektryfikacji materialnej i organizacyjnej bazy. W obwodzie swierdłowskim, jako pierwszym w ZSRR, już w 1947 roku przeprowadzono całkowitą elektryfikację kolektywnych gospodarstw rolnych. W roku 1947 dzięki elektryfikacji kolektywne gospodarstwa obwodu swierdłowskiego zaoszczędziły więcej niż 4,5 miliona; robotnikodniówek i 2 miliony jednodniówek. Jako pierwsze w świecie, radzieckie ciągniki elektryczne pracują sprawnie w warunkach normalnej eksploatacji, a pierwsze elektryczno-maszynowe stacje ciągnikowe rozpoczęły już pracę. W spaniały plan przekształcenia przyrody w rejonach stepowych i leśno-stepowych wciela się w życie w szerokich rozmiarach. Continue reading „radzieckie ciagniki elektryczne”

Plytki nalezy lekko potrzasnac

Z zaczynu tego należy uformować 3 kule o średnicy około 4 cm, ułożyć je na płytkach szklanych, posmarowanych olejem maszynowym. Płytki należy lekko potrząsnąć tak, aby kule rozlały się w placki o średnicy 7 –:- 8 cm i o grubości w środku około 1 cm. Przygotowane w ten sposób placki należy umieścić w wilgotnej atmosferze na przeciąg 24 godzin na ruszcie wewnątrz skrzynki, w której znajduje się cienka warstwa wody. Po 24 godzinach placki należy zdjąć z płytek. Jeden placek pozostawić na powietrzu w laboratorium na przeciąg 28 dni, drugi zanurzyć w wodzie . Continue reading „Plytki nalezy lekko potrzasnac”

Cement, który przeszedl przez sito

Zawartość tę należy podać w orzeczeniu o jakości cementu: (w uwagach). W wysuszeniu i ochłodzeniu trzeba odważyć 1. 00 g cementu z dokładnością do 0,1 g, a, następnie próbkę wysypać na sito nr 80 o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,2 mm i przesiewać co najmniej 15 minut trzymając sito w jednej ręce i uderzając nim o drugą. W czasie przesiewania można od czasu do czasu uderzyć sitem o stałą podstawę. Pozostałości na sicie należy zważyć. Continue reading „Cement, który przeszedl przez sito”

PRZYKLADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ

PRZYKŁADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ . Podstawą wykorzystywania różnych skał magmowych, przede wszystkim bazaltów i diabazów, do wytwarzania leizny kamiennej są ich charakterystyczne własności, m. in. temperatura topnienia, krzepnięcia, zeszklenia i krystalizacji, która na ogół leży w granicach 1100-:-1250°C oraz stwierdzenie, że: temperatura topnienia wymienionych skał nie jest wyższa od temperatury topnienia żeliwa, która waha się od 1150 do 1400°C; – stopiony bazalt względnie diabaz tworzy ruchliwą ciecz o małej lepkości; – podczas szybkiego studzenia roztopiony bazalt lub diabaz krzepnie i twardnieje, przy czym powstaje ciemno zabarwione szkło, które często na skutek wewnętrznych naprężeń rozsypuje się; – roztopiony bazalt, względnie diabaz, wolno studzony przechodzi w nieprzeświecający materiał drobnokrystaliczny z pozostałością szkła o twardości i wytrzymałości mechanicznej wyższej od twardości i wytrzymałości skał naturalnych oraz odmian szklistych. Badania omawianych wyrobów sprowadzają się na ogół do określania ich wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej. Continue reading „PRZYKLADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ”

ODPORNOSC NA KOROZJE ZAPRAW KWASOODPORNYCH

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ ZAPRAW KWASOODPORNYCH. Zaprawy kwasoodporne wykorzystywane do wiązania różnych tworzyw ceramicznych, m. in. kamionkowych i leizny kamiennej, posiadają rozmaitą osnowę. Jedne z nich, organiczne, zawierają jako główne składniki asfalty, względnie inne związki bitumiczne, inne – mineralne – zestawia się np. Continue reading „ODPORNOSC NA KOROZJE ZAPRAW KWASOODPORNYCH”

Szklo wodne powoduje tezenie kitu, jest wiec skladnikiem wiazacym wypelniacz

Szkło wodne powoduje tężenie kitu, jest więc składnikiem wiążącym wypełniacz. Jego rodzaj i jakość, szczególnie gęstość, stosunek zawartości Si02 do tlenku alkalicznego, tj. moduł wpływa na odporność chemiczną składników kitu. Szkło wodne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed oddziaływaniem wpływów atmosferycznych. Również Na2SiF6 i Na2Si03 mogą ulegać hydrolizie, a powstały fluorowodór reaguje wtedy z wolnym ługiem. Continue reading „Szklo wodne powoduje tezenie kitu, jest wiec skladnikiem wiazacym wypelniacz”

Architektura i nowoczesne budownictwo – The Meridian First Light House, Solar Decathlon / Team Victoria University of Wellington

First Light house Zespół z Nowej Zelandii z Victoria University of Wellington jest pierwszym finalistą z południowej półkuli amerykańskiego Departamentu Energii Słonecznej Decathlon.
Zespół jest prowadzony przez studentów z Victoria s School of Architecture i składa się z uczniów z różnych dyscyplin uniwersyteckich.
Nowa Zelandia jest pierwszym krajem na świecie, który każdego dnia widzi światło, co nadaje mu nazwę.
Pierwsze światło.
Dom Meridian First Light został zainspirowany tradycyjnym kiwi Bach. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – The Meridian First Light House, Solar Decathlon / Team Victoria University of Wellington”