Zaleznosc wytrzymalosci zmeczeniowej

Zależność wytrzymałości zmęczeniowej od liczby zmian naprężeń przedstawia krzywa W 8hZ/era, którą nanosi się zazwyczaj w podziałce logarytmicznej. Krzywa Wohlera dla stopów aluminiowych, wg doświadczeń amerykańskich. Doświadczenia były wykonane na próbkach okrągłych (/) 50 mm, poddanych obrotowo-giętnym naprężeniom wahadłowym. (Stop 24S – T3 odpowiada stopowi AICuMgMn w stanie przesyconym i samorzutnie starzonym, stop 61S-T6 – stopowi AIMgSi Mn w stanie przesyconym i sztucznie starzonym, stop 75S-T6 – stopowi AIZnMgCu w stanie przesyconym i sztucznie starzonym). Krzywą Wohlera dla blachownic ze stopu AlMg5MnCr według badań przeprowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Continue reading „Zaleznosc wytrzymalosci zmeczeniowej”

SKRECANIE PRETÓW CIENKOSCIENNYCH

SKRĘCANIE PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH.
PRZYPADKI WYSTĘPOWANIA SKRĘCENIA Skręcanie pręta następuje: 1) gdy działa nań moment skręcający w płaszczyźnie prostopadłej do osi pręta, 2) gdy płaszczyzna momentu zginającego nie przechodzi przez środek ścinania, 3) w ogólnym przypadku wyboczenia, 4) przy zwichrzeniu (p. 2. 5). Przekroje pręta pierwotnie płaskie pozostają płaskimi po skręceniu tylko w przypadku przekroju okrągłego i pierścieniowego ; z wystarczającą dokładnością można to przyjąć dla przekrojów cienko- ściennych przekroju zamkniętego kwadratowego o jednakowej grubości ścianek lub przekrojów złożonych z dwóch wąskich prostokątów przecinających się. Continue reading „SKRECANIE PRETÓW CIENKOSCIENNYCH”

SKRECANIE NIESWOBODNE (SKREPOWANE)

SKRĘCANIE NIESWOBODNE (SKRĘPOWANE) Przy skręcaniu nieswobodnym odległości pomiędzy odpowiednimi punktami spaczonych powierzchni ulegają zmianie, włókna podłużne wydłużają się lub skracają, wskutek czego występują naprężenia normalne oraz towarzyszące im naprężenia styczne. Naprężenia normalne są miarą oporu, jaki stawia element swobodnemu paczeniu się poszczególnych przekrojów. Przy przekrojach cienkościennych można przyjąć z dostateczną dokładnością, że naprężenia normalne są rozłożone równomiernie wzdłuż grubości ścianek przekroju. Przekroje otwarte. Pod wpływem momentu skręcającego powstaje w rozpatrywanym przekroju pręta moment Mozo Moment ten rozkładamy na moment Ms, wywołujący swobodne (czyste) skręcanie, oraz na moment giętno-skrętny M, Moment Ms wywołuje w przekroju naprężenia styczne ts (p. Continue reading „SKRECANIE NIESWOBODNE (SKREPOWANE)”

Plytki nalezy lekko potrzasnac

Z zaczynu tego należy uformować 3 kule o średnicy około 4 cm, ułożyć je na płytkach szklanych, posmarowanych olejem maszynowym. Płytki należy lekko potrząsnąć tak, aby kule rozlały się w placki o średnicy 7 –:- 8 cm i o grubości w środku około 1 cm. Przygotowane w ten sposób placki należy umieścić w wilgotnej atmosferze na przeciąg 24 godzin na ruszcie wewnątrz skrzynki, w której znajduje się cienka warstwa wody. Po 24 godzinach placki należy zdjąć z płytek. Jeden placek pozostawić na powietrzu w laboratorium na przeciąg 28 dni, drugi zanurzyć w wodzie . Continue reading „Plytki nalezy lekko potrzasnac”

Badanie stopnia zmielenia

Badanie placków na zmianę objętości po kąpieli powietrznej, wodnej i parowej polega na stwierdzeniu czy placki nie wykazują pęknięć promieniowych i spaczeń . Należy wykonać co najmniej dwa oznaczenia. Jeżeli po przeprowadzonych badaniach na plackach nie wystąpią rysy promieniste lub placki nie spaczą się, to cement jest dobry i wykazuje stałość objętości. Badanie stopnia zmielenia Próbkę cementu przed zbadaniem należy przesiać przez sito o otworach oczek 1,00 mm, rozcierając grudki cementu w palcach. Grudki nie rozcierające się i inne zanieczyszczenia należy usunąć. Continue reading „Badanie stopnia zmielenia”

Wymienione dzialania sa tym silniejsze, im bardziej sa porowate materialy ogniotrwale, gdyz pory, tj pustki róznej wielkosci i ksztaltu

Wymienione działania są tym silniejsze, im bardziej są porowate materiały ogniotrwałe, gdyż pory, tj. pustki różnej wielkości i kształtu, zwykle połączone, ułatwiają -przenikanie czynnika powodującego korozję do wnętrza materiału i umożliwiają atakowanie tworzywa na bardzo dużej powierzchni. W celu zapobieżenia chemicznemu niszczeniu wyrobów należy zatem wytwarzać materiały odpowiednio zwarte i możliwie jednorodne, to znaczy charakteryzujące się jednakowymi własnościami w całej masie, szczególnie przy ogrzewaniu do wysokich temperatur. Powinny równomiernie kurczyć się ,i rozszerzać pod wpływem temperatury. Również w miejscach styku różnych odmian wyrobów ogniotrwałych, szczególnie odznaczających się odmiennym składem chemicznym; mogą zachodzić w wysokich temperaturach niepożądane reakcje niszczące. Continue reading „Wymienione dzialania sa tym silniejsze, im bardziej sa porowate materialy ogniotrwale, gdyz pory, tj pustki róznej wielkosci i ksztaltu”

Budownictwo wczoraj i dzis : No.8 Wire Residential Residence / Jonathan Gibb

Przekrój nr 8 Drut jest papierową architekturą eksploratywną analizy domu, w stosunku do krajobrazu centralnego Otago.
Jak deklaruje tytuł, estetyka jest śmiałym podjazdem formy zbudowanej w rozmowie z otoczeniem.
Historyczne użycie drutu nr 8 weszło do kulturowego leksykonu wielu krajów, zwłaszcza nowozelandzkiego pojęcia zaradności i kreatywności; najlepiej opisać pomysłowość i zdolności adaptacyjne Nowej Zelandczyka.
Zaprojektowany przez Jonathana Gibiga, koncepcja nr 8 Wire i związane z nim ideały zdolności adaptacyjnych zostały użyte, aby podkreślić nacisk na zestawienie domu w przestrzeni krajobrazu.
Intymność i koncepcja tego, co stanowi dom, została po prostu przedstawiona za pomocą szczytowego końca, używanego jako urządzenie indoktrynujące do wyrażenia istoty estetyki przedmieścia, figury i znaku. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : No.8 Wire Residential Residence / Jonathan Gibb”

TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH

TYPOWE PRZYKŁADY NISZCZENIA WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH. Ogniotrwałe wyroby krzemionkowe wyróżniają się wysoką ogniotrwałością pod obciążeniem oraz dużą wrażliwością na nagłe zmiany temperatur, szczególnie poniżej 1000°C. Są one wykorzystywane do budowy urządzeń cieplnych pracujących nawet w temperaturze 1700°C, lecz bez zmian w warunkach ogrzewania. Wyroby te znalazły zastosowanie przede wszystkim do wykładania sklepień pieców martenowskich używanych do wytapiania stali, do wykładania przednich ścian pieców martenowskich powyżej poziomu kąpieli, do wykładania komór żużlowych jak również do budowy ścian i sklepień pieców koksowniczych oraz niektórych pieców w przemyśle metali nieżelaznych. Głównymi składnikami mineralnymi omawianych wyrobów są rozmaite odmiany polimorficzne Si02 oraz krzemiany, występujące w nich w mniejszych ilościach, a mianowicie: y-trydymit, B-krystobalit, B-kwarc, tzw. Continue reading „TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH”

Architektura 21szego wieku : AD Round Up: Leisure Część VII

Pięć projektów powstało na początku tego roku dla naszej siódmej selekcji wcześniej zrealizowanych projektów rozrywkowych.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Costa Brava Gran Casino / b720 Fermín Vázquez Arquitectos Gran Casino Costa Brava, położone w zabytkowych ogrodach Gran Hotel Monterrey w centrum Lloret de Mar (Girona), opiera się na charakterystycznym projekcie ekologicznym i architektonicznym autorstwa b720 Arquitectos, autor: Fermín Vázquez.
Praktycznie i osobno, projekt nowego kasyna zrywa z konwencją, zbliżając się do kompleksu jako jednolitej struktury, która wyrasta z ziemi.
Budynek podzielony jest na trzy wyraźnie zróżnicowane poziomy, które są zintegrowane z otaczającym środowiskiem (czytaj dalej.) Undena Multifunctional Sport & Wellness / Biuro Architektoniczne G.Natkevicius & Partners Complex składa się z 27 budynków: amfiteatru zewnętrznego, boiska do siatkówki plażowej, koszykówki i tenisa , 20 małych domków typu hotelowego, dwie sauny, restauracja z salą konferencyjną, dwa budynki z salą bankietową, kuchnia, pokoje hotelowe i sauna. Continue reading „Architektura 21szego wieku : AD Round Up: Leisure Część VII”