Stopy aluminiowe

Belki poddane były obciążeniom wahadłowym przy pomocy wibratora (naprężenie od obciążenia stałego ciężarem własnym Og = 72 kG/cm2). Krzywa W 6hlera dla stali miękkiej już po kilku milionach cyklów przechodzi w linię poziomą, osiągającą tzw. nieograniczoną wytrzymałość zmęczeniową. Stopy aluminiowe osiągają tę wartość dopiero po kilkuset milionach cyklów, wartość ta nie została osiągnięta jeszcze po 500 milionach cyklów). Ponieważ doświadczenia dla tak dużej liczby zmian są bardzo czasochłonne (trwają od kilku miesięcy do kilku lat), więc zazwyczaj przerywa się je po 50 -+- 100 mln cyklów. Continue reading „Stopy aluminiowe”

WPLYW TEMPERATURY

WPŁYW TEMPERATURY Niskie temperatury nie wpływają ujemnie na własności wytrzymałościowe stopów aluminiowych. Przy obniżeniu temperatury od +20oe do – 800e wartości R, oraz Q02 nawet nieco wzrastają przy niedużym spadku wydłużenia jednostkowego aO/o (własność ta pozwoliła na budowę bardzo lekkich domów przenośnych, przeznaczonych na wyprawy antarktyczne w 1957/58 r. ). Pod tym względem stopy aluminium zachowują się znacznie korzystniej od stali, w której przy obniżeniu temperatury poniżej o-c występuje znaczny spadek wartości R, oraz Q02 (wyjątek stanowi stal o strukturze r, tj. o płaskocentrycznej siatce elementarnej). Continue reading „WPLYW TEMPERATURY”

Badanie cech wytrzymalosciowych

Badanie cech wytrzymałościowych Badanie cech wytrzymałościowych obejmuje oznaczenie wytrzymałości na zginanie oraz na ściskanie beleczek wykonanych z normalnej zaprawy cementowej. Zaprawa normalna składa się z następujących części wagowych: z 1 części cementu, 1 części piasku normowego drobnego, 2 części piasku normowego grubego oraz . 0,6 części wody. Na wykonanie 3 beleczek o wymiarach 4 X 4 X 16 cm, tj. do wypełnienia 1 formy odważa się: 450 g cementu, 450 g piasku normowego drobnego, 900 g piasku normowego grubego, 270 g wody. Continue reading „Badanie cech wytrzymalosciowych”

Wymienione dzialania sa tym silniejsze, im bardziej sa porowate materialy ogniotrwale, gdyz pory, tj pustki róznej wielkosci i ksztaltu

Wymienione działania są tym silniejsze, im bardziej są porowate materiały ogniotrwałe, gdyż pory, tj. pustki różnej wielkości i kształtu, zwykle połączone, ułatwiają -przenikanie czynnika powodującego korozję do wnętrza materiału i umożliwiają atakowanie tworzywa na bardzo dużej powierzchni. W celu zapobieżenia chemicznemu niszczeniu wyrobów należy zatem wytwarzać materiały odpowiednio zwarte i możliwie jednorodne, to znaczy charakteryzujące się jednakowymi własnościami w całej masie, szczególnie przy ogrzewaniu do wysokich temperatur. Powinny równomiernie kurczyć się ,i rozszerzać pod wpływem temperatury. Również w miejscach styku różnych odmian wyrobów ogniotrwałych, szczególnie odznaczających się odmiennym składem chemicznym; mogą zachodzić w wysokich temperaturach niepożądane reakcje niszczące. Continue reading „Wymienione dzialania sa tym silniejsze, im bardziej sa porowate materialy ogniotrwale, gdyz pory, tj pustki róznej wielkosci i ksztaltu”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja Centrum Wody Beton Hala / Lompreta Nolte Arquitetos + MEQUETRAFFIC

Dzięki uprzejmości Lompreta Nolte Arquitetos + MEQUETRAFFIC Ta propozycja została zaprojektowana przez pracownie architektoniczne Lompreta Nolte Arquitetos i MEQUETRAFFIC, obie z Rio de Janeiro w Brazylii.
Celem oferty Centrum Beton Hala Water Front Center.
składa się z tymczasowej i stałej przestrzeni wystawienniczej; i obszar handlowy.
jest stworzenie miejskiego centrum, które łączyłoby kluczowe punkty miejskie otaczające budynek.
Te kluczowe punkty to twierdza Belgrad, Park Kalemegdan, Beton Hala i Kosancicev Venac. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja Centrum Wody Beton Hala / Lompreta Nolte Arquitetos + MEQUETRAFFIC”

Architektura 21szego wieku : Wykonane na miarę: Architektura Leers Współpracownicy Weinzapfel

Made to Measure to monografia przedstawiająca pracę Leers Weinzapfel Associates, firmy architektonicznej z Bostonu, Massachusetts.
Leers Weinzapfel Associates po raz pierwszy zyskało na znaczeniu, biorąc na siebie projekty infrastrukturalne, które często są pozostawione inżynierom.
Tam, gdzie niektórzy mogą podjąć się realizacji tych projektów, Leers Weinzapfel Associates rozkoszuje się i poszukuje tego typu projektów.
Zdolność firmy do dokładnego wykonywania takich projektów jest wyświetlana w zespole University of Pennsylvania Gateway przedstawionym w tej książce.
Mimo że projekty infrastrukturalne były ich punktem startowym, teraz podejmują niezwykle szeroką gamę projektów. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Wykonane na miarę: Architektura Leers Współpracownicy Weinzapfel”

Architektura 21szego wieku : Happy Cities and Stranger Danger: Wywiad z Brucem Hadenem z DIALOG

Trevor Brady W tym artykule opublikowanym przez Indochino jako.
Co sprawia, że niektóre budynki są szczęśliwe.
Architekt Bruce Haden, szef DIALOG w Vancouver, omawia, dlaczego niektóre miejsca dobrze się czują i dlaczego niektórzy po prostu mają takie niezręczne, ciche uczucie.
Architekt architektury i urbanista.
Tata. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Happy Cities and Stranger Danger: Wywiad z Brucem Hadenem z DIALOG”

Magazyn architektoniczny : 7 sposobów na przekształcenie kultury studyjnej i przeniesienie jej do 21 wieku

Dzięki uprzejmości strony internetowej Departamentu Architektury Uniwersytetu Waszyngtońskiego, http://arch.be.washington.edu/ W pośmiertnym eseju z 1990 r.
Czarna skrzynka: tajne zawody architektury ., Reyner Banham ostrzegł przed korodującym trendem architektury w kierunku izolacji się z dyskusji poza dyscypliną.
Dziesiątki lat później architektura znajduje się w jeszcze gorszym stanie.
Pomimo zmienionego globalnego kontekstu, pozostaje ten sam paternalistyczny model kultury studyjnej, który istniał od czasów Beaux Arts.
. Continue reading „Magazyn architektoniczny : 7 sposobów na przekształcenie kultury studyjnej i przeniesienie jej do 21 wieku”