Pod wplywem momentu skrecajacego

Pomiędzy momentem Moz a odkształceniem pręta istnieje zależność wyrażona równaniem różniczkowym np. : dlp d3lp Moz = GJs – – EJ,- dz dz3 gdzie J m -:-: oblicza się wg wzór, . f/J – kąt skręcenia. Wzór wyprowadzono przy założeniu, że podczas skręcania kontur przekroju nie ulega zmianie (tj. że rzut przekroju na płaszczyznę prostopadłą do osi pręta pozostaje niezmieniony). Continue reading „Pod wplywem momentu skrecajacego”

Cement, który przeszedl przez sito

Zawartość tę należy podać w orzeczeniu o jakości cementu: (w uwagach). W wysuszeniu i ochłodzeniu trzeba odważyć 1. 00 g cementu z dokładnością do 0,1 g, a, następnie próbkę wysypać na sito nr 80 o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,2 mm i przesiewać co najmniej 15 minut trzymając sito w jednej ręce i uderzając nim o drugą. W czasie przesiewania można od czasu do czasu uderzyć sitem o stałą podstawę. Pozostałości na sicie należy zważyć. Continue reading „Cement, który przeszedl przez sito”

KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIALÓW OGNIOTRWALYCH

KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH. Materiały ogniotrwałe, posiadające różne korzystne cechy, odznaczają się jednak przeważnie niejednorodną strukturą oraz względnie wysoką porowatością. Niemniej znalazły one szerokie zastosowanie do budowy rozmaitych elementów obiektów przemysłowych, w których podczas pracy w wysokich temperaturach pomiędzy obmurzem a środowiskiem roboczym urządzenia cieplnego zachodzą liczne reakcje chemiczne. Przebiegają one nieraz dość intensywnie, działając niszcząco na obmurze z materiału ogniotrwałego. Dla poszczególnych urządzeń przemysłowych dobiera, się najodpowiedniejsze materiały ogniotrwałe w zależności od ich temperatury roboczej, składu chemicznego spalin, oddziaływań chemicznych, wielkości i rodzaju obciążeń, zmiany temperatur itd. Continue reading „KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIALÓW OGNIOTRWALYCH”

W wielu cieplnych urzadzeniach przemyslowych wyroby ogniotrwale sa równiez narazone na scieranie przez stale lub -plynne materialy w róznych temperaturach

W wielu cieplnych urządzeniach przemysłowych wyroby ogniotrwałe są również narażone na ścieranie przez stałe lub -płynne materiały w różnych temperaturach. Na przykład wykładzina szamotowa wielkich pieców hutniczych, narażona jest na działanie stałych lub półplastycznych materiałów wsadowych oraz płynnego metalu. Intensywne ścieranie materiałów ogniotrwałych następuje w piecach obrotowych używanych w przemyśle cementowym, ceramicznym itd. Wytrzymałość materiałów ogniotrwałych na ścieranie ulega obniżeniu wraz ze wzrostem temperatury i ciśnienia w urządzeniu nimi wyłożonym, przy czym mniejsza przepuszczalność gazów przez takie wyroby, a zatem większa zwartość oraz wytrzymałość na rozciąganie wskazuje na większą ich odporność na ścieranie. Ogólnie można wskazać, że czynnikami powodującymi niszczenie wyrobów ogniotrwałych w czasie ich pracy są przede wszystkim: – działanie czynników chemicznych powodujących korozję ma teriałów, – pękanie materiałów, a tym samym rozluźnianie się ich struktury i wydatne obniżanie się wytrzymałości mechanicznej wskutek nagłych zmian temperatury, – penetracja fizyczna stopów tlenkowych i metalicznych w pory materiałów ogniotrwałych, – ścieranie materiału przez środowisko stałe lub płynne, – odkształcanie wywoływane mięknięciem materiału w wysokich temperaturach pod ciężarem własnym lub też pod działaniem sił zewnętrznych. Continue reading „W wielu cieplnych urzadzeniach przemyslowych wyroby ogniotrwale sa równiez narazone na scieranie przez stale lub -plynne materialy w róznych temperaturach”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja Centrum Wody Beton Hala / Lompreta Nolte Arquitetos + MEQUETRAFFIC

Dzięki uprzejmości Lompreta Nolte Arquitetos + MEQUETRAFFIC Ta propozycja została zaprojektowana przez pracownie architektoniczne Lompreta Nolte Arquitetos i MEQUETRAFFIC, obie z Rio de Janeiro w Brazylii.
Celem oferty Centrum Beton Hala Water Front Center.
składa się z tymczasowej i stałej przestrzeni wystawienniczej; i obszar handlowy.
jest stworzenie miejskiego centrum, które łączyłoby kluczowe punkty miejskie otaczające budynek.
Te kluczowe punkty to twierdza Belgrad, Park Kalemegdan, Beton Hala i Kosancicev Venac. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja Centrum Wody Beton Hala / Lompreta Nolte Arquitetos + MEQUETRAFFIC”

Budownictwo wczoraj i dzis : No.8 Wire Residential Residence / Jonathan Gibb

Przekrój nr 8 Drut jest papierową architekturą eksploratywną analizy domu, w stosunku do krajobrazu centralnego Otago.
Jak deklaruje tytuł, estetyka jest śmiałym podjazdem formy zbudowanej w rozmowie z otoczeniem.
Historyczne użycie drutu nr 8 weszło do kulturowego leksykonu wielu krajów, zwłaszcza nowozelandzkiego pojęcia zaradności i kreatywności; najlepiej opisać pomysłowość i zdolności adaptacyjne Nowej Zelandczyka.
Zaprojektowany przez Jonathana Gibiga, koncepcja nr 8 Wire i związane z nim ideały zdolności adaptacyjnych zostały użyte, aby podkreślić nacisk na zestawienie domu w przestrzeni krajobrazu.
Intymność i koncepcja tego, co stanowi dom, została po prostu przedstawiona za pomocą szczytowego końca, używanego jako urządzenie indoktrynujące do wyrażenia istoty estetyki przedmieścia, figury i znaku. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : No.8 Wire Residential Residence / Jonathan Gibb”

Nowoczesna architektura : Inkubatory IT / Symbiosis Designs LTD

Miniatura zdjęcia – dzięki uprzejmości Symbiosis Designs ltd.
Inkubatory IT, zaprojektowane przez Symbiosis Designs ltd.
jest proponowanym dodatkiem do istniejącej struktury w King Hussein Park w Ammanie w Jordanii.
Jako dodatek jest to wyzwolona przestrzeń otwarta, odzyskująca intuicyjną przestrzeń w racjonalnych biurach i salach konferencyjnych.
układ, co powoduje, że wyróżnia się innowacyjną koncepcją i koncepcją; stąd inkubacja. Continue reading „Nowoczesna architektura : Inkubatory IT / Symbiosis Designs LTD”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Up-Side Down Bangkok / Parallel Lab

Widok nocny Projekt badawczy i urbanistyczny, Up Side Down Bangkok, był napędzany potrzebą zrozumienia zjawisk morfologicznych określonych sytuacji miejskich, które można odczytać jako mnogość wypadków, które rozrywają tkankę miejską.
W tym przypadku powstałe nieużytki pod masywnymi betonowymi drogami ekspresowymi często pozostają w trudnym stanie w sercu miasta.
Przekonane, że tego typu przestrzenie pośrednie mają ogromny potencjał pod względem przywłaszczenia i ponownego połączenia dzielonych dzielnic, Parallel Lab zaproponował strategię przekształcenia negatywnego wpływu tych pozostałości na pozytywne ikony dla nowej tożsamości Bangkoku.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Up-Side Down Bangkok / Parallel Lab”

Budownictwo i architektura : Propozycja sali uroczystości z okazji kwartału dyplomatycznego / Godwin Austen Johnson Architects

Dzięki uprzejmości Godwin Austen Johnson Architekci Godwin Austen Johnson Architects udostępnił nam swoją propozycję w zaproszonym międzynarodowym konkursie w Riyadh, Arabia Saudyjska.
Ich projekt na Celebration Hall znajduje się w społecznie i architektonicznie znaczącej dzielnicy dyplomatycznej Riyadh i bierze pod uwagę lokalne korzenie miasta.
Bliskość nagradzanego krajobrazu lokalnej dzielnicy Aga Khan w dzielnicy dyplomatycznej zapewnia kierunek prestiżowej architektury i wysoki poziom kreatywności.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Budownictwo i architektura : Propozycja sali uroczystości z okazji kwartału dyplomatycznego / Godwin Austen Johnson Architects”

Budownictwo wczoraj i dzis : Boutiq / Broadway Malyan

Dzięki uprzejmości Broadway Malyan International zespół projektowy Broadway Malyan, został niedawno założony w celu zaprojektowania nowego luksusowego kompleksu mieszkaniowego w Singapurze.
Projekt Boutiq. Zostanie zbudowany na bazie historycznego, niedawno rozebranego hotelu Mitre.
Po przerwie można zobaczyć dodatkowe wizualizacje i krótką narrację.
Boutiq, luksusowy 39,972 stóp kwadratowych, który ma powstać w oparciu o rezydencję, zostanie zbudowany na zabytkowej stronie Mitre Hotel w Singapurze i zaprojektowany przez międzynarodową architekturę, urbanistykę i praktykę projektowania. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Boutiq / Broadway Malyan”