Różne rodzaje desek tarasowych

width=300Jednym z najpopularniejszych materiałów, a zarazem najbardziej dostępnych rynkowo, do wykonania posadzki tarasu jest drewno. Powszechnie wiadome jest źródło jego pochodzenia oraz konsekwencje postępującej w Europie wycinki drzew.  Fakt ten w połączeniu z głośnymi apelami ekologów skłonił producentów do poszukiwania nowoczesnych, a równie funkcjonalnych w tym zakresie rozwiązań. Efektem ich pracy jest deska tarasowa wykonana na przykład z kompozytu, który jest tworzywem złożonym przynajmniej z dwóch warstw komponentów, które różnią się między sobą właściwościami. Tak wykonane deski są odporne na działanie wszelkich czynników atmosferycznych. Uniemożliwiony jest także rozwój bakterii i innych szkodliwych grzybów czy pleśni. Continue reading „Różne rodzaje desek tarasowych”

Na co warto zwrócić uwagę projektując własny taras

width=300W pewnym momencie życia, właściciel domu wolnostojącego lub ogródka działkowego, podejmuje decyzję o zbudowaniu tarasu. Automatycznie staje przed wielkim wyborem. Musi określić, czy do jego koncepcji pasuje deska tarasowa, a może jednak jakiś inny materiał do tworzenia posadzki. Oczywiście istnieje możliwość powierzenia zadania aranżacji i zaprojektowania tarasu zewnętrznej firmie, jednakże oferowane projekty wiążą się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Na szczęście internet obfity jest w liczne poradniki, z pomocą których każdy jest w stanie sam sobie poradzić. Continue reading „Na co warto zwrócić uwagę projektując własny taras”

Ciecie plytek wykonuje sie za pomoca cienkiego drutu naciagnietego na drewniany palak

Cięcie płytek wykonuje się za pomocą cienkiego drutu naciągniętego na drewniany pałąk ; odkrojoną płytkę kładzie się na specjalną ramkę i rozwałkowuje tak, aby glina wypełniła całą ramkę i wpustkę na piętkę. Nadmiar gliny ścina się i ramkę zdejmuje, następnie na uformowaną dachówkę nakłada się deseczkę, na którą przewraca się dachówkę i razem z nią odnosi się do suszenia. Do wyrobu dachówki przygotowuje się najpierw płytki z gliny, które układa się na specjalnej formie mającej wygląd ławki na nóżkach. Formiarz zwilżoną ręką wyrównuje płytkę w formie, wyrabia piętkę i ucina dachówkę cienkim drucikiem naciągniętym na pałąku. Na sformowaną dachówkę nakłada się podkładkę, dachówkę przewraca się i odejmuje formę, po czym odnosi się ją wraz z podkładką i układa na stelarzach w suszarni. Continue reading „Ciecie plytek wykonuje sie za pomoca cienkiego drutu naciagnietego na drewniany palak”

Mechanizacja i elektryfikacja gospodarstw rolnych

Zwycięstwo biologii Miczurina stworzyło nowe warunki dla szerszego zastosowania osiągnięć nauki rolniczej w produkcji oraz dla wydatnego podniesienia kultury naszej uprawy roli i hodowli bydła. Przed robotnikami gospodarstw rolnych ukazały się nowe, godne uwagi perspektywy. Mechanizacja i elektryfikacja gospodarstw rolnych stworzyły na wsi ludzi nowych zawodów: inżynierów i mechaników, traktorzystów, kierowców kombajnów i ich pomocników, maszynistów młocarń i kierowców maszyn do wyrywania lnu oraz innych specjalistów, jak szoferów i innych kwalifikowanych robotników. Wielu z tych robotników daje przykład właściwego wykorzystania powierzonych im urządzeń technicznych zapewniając osiąganie wysokich i stałych plonów z uprawianych przez nich pól. Znane są na całym obszarze Związku Radzieckiego oraz poza jego granicami sukcesy sławnych traktorzystów, np. Continue reading „Mechanizacja i elektryfikacja gospodarstw rolnych”

Odbudowa i dalszy wzrost mechanizacji

Odbudowa i dalszy wzrost mechanizacji rolnictwa rozwija się w naszym kraju na nowych, coraz bardziej udoskonalonych podstawach; mechanizację stosuje się, do całego szeregu procesów dotychczas nie zmechanizowanych. Całkowita mechanizacja coraz szerzej obejmuje różne działy produkcji kolektywnej i państwowej. Elektryfikacja jako wyższy stopień mechanizacji gospodarstw rolnych szczególnie szerokim kręgiem ogarnia osiedla wiejskie w powojennym planie pięcioletnim. Zastosowanie elektryczności w gospodarstwach rolnych podwyższa w ogromnym stopniu wydajność pracy, polepsza jakość robót, obniża wydatki i strąty oraz zwiększa produkcję. Według danych akademika M. Continue reading „Odbudowa i dalszy wzrost mechanizacji”

Deskowanie wykopów wykonuje sie z desek lub bali grubosci co najmniej 32 mm

Deskowanie wykopów wykonuje się z desek lub bali grubości co najmniej 32 mm. Bale grubości 50 mm układa się poziomo obok siebie albo w odstępach, lub też pionowo często wbijając je częściowo w grunt. Umocnienia wykopów pod fundamenty: a) wzmocnienie wykopu wąskiego bez deskowania, b) wzmocnienie wykopu wąskiego z deskowaniem stosuje się deskowanie poziome z jednej lub kilku desek jako tańsze od pionowego. Usztywnienie desek i podparcie za ich pośrednictwem ścian wykopów wykonuje się za pomocą różnej konstrukcji stempli, rozpór, podpór itp. Deskowanie prostopadłe stosuje się najczęściej w wypadku gruntów wodonośnych i luźnych oraz gdy głębokość wykopu nie przekracza 4 m. Continue reading „Deskowanie wykopów wykonuje sie z desek lub bali grubosci co najmniej 32 mm”

Warunek pekniecia w plaskim stanie naprezen

Warunek pęknięcia w płaskim stanie naprężeń reprezentują łuki parabol i odcinki prostych. Wykres ten oparty jest na teorii Griffitha, który rozważał równowagę makroskopowych szczelin w naprężonym ośrodku sprężystym. Zaś warunek ścięcia określa krzywoliniowy sześciobok według Wołkowa. Wklęsłości tego sześcioboku pochodzą stąd, że uwzględniono wpływ osłabienia mikrowytrzymałości ziaren wskutek uprzednich odkształceń plastycznych. W mikroskopowo niejednorodnym ośrodku utrata wytrzymałości ogólnej następuje zwykle zanim jeszcze wszystkie ziarna ulegną uszkodzeniu, a to wskutek niestateczności stanu naprężeń, przy czym forma zniszczenia bywa na ogół mieszana. Continue reading „Warunek pekniecia w plaskim stanie naprezen”

Stopy aluminiowe

Belki poddane były obciążeniom wahadłowym przy pomocy wibratora (naprężenie od obciążenia stałego ciężarem własnym Og = 72 kG/cm2). Krzywa W 6hlera dla stali miękkiej już po kilku milionach cyklów przechodzi w linię poziomą, osiągającą tzw. nieograniczoną wytrzymałość zmęczeniową. Stopy aluminiowe osiągają tę wartość dopiero po kilkuset milionach cyklów, wartość ta nie została osiągnięta jeszcze po 500 milionach cyklów). Ponieważ doświadczenia dla tak dużej liczby zmian są bardzo czasochłonne (trwają od kilku miesięcy do kilku lat), więc zazwyczaj przerywa się je po 50 -+- 100 mln cyklów. Continue reading „Stopy aluminiowe”

Obecnie stosuje sie najczesciej wykresy Smitha lub Haigha.

Obecnie stosuje się najczęściej wykresy Smitha lub Haigha. Wykres Smitha przedstawia Omsx = f{os) lub Gmin = f (os). W punktach występują charakterystyczne rzędne. Wykresy Smitha dla stopów, których krzywe Wohlera uzyskano na podstawie doświadczeń z próbkami okrągłymi Cb 50 mm, poddanymi zmiennym naprężeniom osiowym. Wykres Haigha przedstawia zależność Os = f(os). Continue reading „Obecnie stosuje sie najczesciej wykresy Smitha lub Haigha.”

Z tak przygotowanej zaprawy nalezy odwazyc 3 porcje

Tak przygotowaną zaprawę rozmieszcza, się równomiernie we wgłębieniu mieszarki normowej i uruchamia mieszarkę. Po 20 obrotach miski należy wyjąć z mieszarki zaprawę i jeszcze raz ręcznie mieszać w misce przez 1 minutę. Z tak przygotowanej zaprawy należy odważyć 3 porcje po 310 g: i równomiernie rozłożyć każdą z nich w osobnej przegrodzie formy, a następnie ubić 20 uderzeniami ubijaka (ubijać tylko własnym ciężarem ubijaka, tzn. tylko ręką ubijak podnosić do góry ). Po ubiciu pierwszej warstwy dodaje się drugi raz 310 g zaprawy do każdej przegrody formy i ubija się tak, jak poprzednią warstwę. Continue reading „Z tak przygotowanej zaprawy nalezy odwazyc 3 porcje”