Różne rodzaje desek tarasowych

width=300Jednym z najpopularniejszych materiałów, a zarazem najbardziej dostępnych rynkowo, do wykonania posadzki tarasu jest drewno. Powszechnie wiadome jest źródło jego pochodzenia oraz konsekwencje postępującej w Europie wycinki drzew.  Fakt ten w połączeniu z głośnymi apelami ekologów skłonił producentów do poszukiwania nowoczesnych, a równie funkcjonalnych w tym zakresie rozwiązań. Efektem ich pracy jest deska tarasowa wykonana na przykład z kompozytu, który jest tworzywem złożonym przynajmniej z dwóch warstw komponentów, które różnią się między sobą właściwościami. Tak wykonane deski są odporne na działanie wszelkich czynników atmosferycznych. Uniemożliwiony jest także rozwój bakterii i innych szkodliwych grzybów czy pleśni. Continue reading „Różne rodzaje desek tarasowych”

Na co warto zwrócić uwagę projektując własny taras

width=300W pewnym momencie życia, właściciel domu wolnostojącego lub ogródka działkowego, podejmuje decyzję o zbudowaniu tarasu. Automatycznie staje przed wielkim wyborem. Musi określić, czy do jego koncepcji pasuje deska tarasowa, a może jednak jakiś inny materiał do tworzenia posadzki. Oczywiście istnieje możliwość powierzenia zadania aranżacji i zaprojektowania tarasu zewnętrznej firmie, jednakże oferowane projekty wiążą się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Na szczęście internet obfity jest w liczne poradniki, z pomocą których każdy jest w stanie sam sobie poradzić. Continue reading „Na co warto zwrócić uwagę projektując własny taras”

Ciecie plytek wykonuje sie za pomoca cienkiego drutu naciagnietego na drewniany palak

Cięcie płytek wykonuje się za pomocą cienkiego drutu naciągniętego na drewniany pałąk ; odkrojoną płytkę kładzie się na specjalną ramkę i rozwałkowuje tak, aby glina wypełniła całą ramkę i wpustkę na piętkę. Nadmiar gliny ścina się i ramkę zdejmuje, następnie na uformowaną dachówkę nakłada się deseczkę, na którą przewraca się dachówkę i razem z nią odnosi się do suszenia. Do wyrobu dachówki przygotowuje się najpierw płytki z gliny, które układa się na specjalnej formie mającej wygląd ławki na nóżkach. Formiarz zwilżoną ręką wyrównuje płytkę w formie, wyrabia piętkę i ucina dachówkę cienkim drucikiem naciągniętym na pałąku. Na sformowaną dachówkę nakłada się podkładkę, dachówkę przewraca się i odejmuje formę, po czym odnosi się ją wraz z podkładką i układa na stelarzach w suszarni. Continue reading „Ciecie plytek wykonuje sie za pomoca cienkiego drutu naciagnietego na drewniany palak”

Mechanizacja i elektryfikacja gospodarstw rolnych

Zwycięstwo biologii Miczurina stworzyło nowe warunki dla szerszego zastosowania osiągnięć nauki rolniczej w produkcji oraz dla wydatnego podniesienia kultury naszej uprawy roli i hodowli bydła. Przed robotnikami gospodarstw rolnych ukazały się nowe, godne uwagi perspektywy. Mechanizacja i elektryfikacja gospodarstw rolnych stworzyły na wsi ludzi nowych zawodów: inżynierów i mechaników, traktorzystów, kierowców kombajnów i ich pomocników, maszynistów młocarń i kierowców maszyn do wyrywania lnu oraz innych specjalistów, jak szoferów i innych kwalifikowanych robotników. Wielu z tych robotników daje przykład właściwego wykorzystania powierzonych im urządzeń technicznych zapewniając osiąganie wysokich i stałych plonów z uprawianych przez nich pól. Znane są na całym obszarze Związku Radzieckiego oraz poza jego granicami sukcesy sławnych traktorzystów, np. Continue reading „Mechanizacja i elektryfikacja gospodarstw rolnych”

Odbudowa i dalszy wzrost mechanizacji

Odbudowa i dalszy wzrost mechanizacji rolnictwa rozwija się w naszym kraju na nowych, coraz bardziej udoskonalonych podstawach; mechanizację stosuje się, do całego szeregu procesów dotychczas nie zmechanizowanych. Całkowita mechanizacja coraz szerzej obejmuje różne działy produkcji kolektywnej i państwowej. Elektryfikacja jako wyższy stopień mechanizacji gospodarstw rolnych szczególnie szerokim kręgiem ogarnia osiedla wiejskie w powojennym planie pięcioletnim. Zastosowanie elektryczności w gospodarstwach rolnych podwyższa w ogromnym stopniu wydajność pracy, polepsza jakość robót, obniża wydatki i strąty oraz zwiększa produkcję. Według danych akademika M. Continue reading „Odbudowa i dalszy wzrost mechanizacji”

Deskowanie wykopów wykonuje sie z desek lub bali grubosci co najmniej 32 mm

Deskowanie wykopów wykonuje się z desek lub bali grubości co najmniej 32 mm. Bale grubości 50 mm układa się poziomo obok siebie albo w odstępach, lub też pionowo często wbijając je częściowo w grunt. Umocnienia wykopów pod fundamenty: a) wzmocnienie wykopu wąskiego bez deskowania, b) wzmocnienie wykopu wąskiego z deskowaniem stosuje się deskowanie poziome z jednej lub kilku desek jako tańsze od pionowego. Usztywnienie desek i podparcie za ich pośrednictwem ścian wykopów wykonuje się za pomocą różnej konstrukcji stempli, rozpór, podpór itp. Deskowanie prostopadłe stosuje się najczęściej w wypadku gruntów wodonośnych i luźnych oraz gdy głębokość wykopu nie przekracza 4 m. Continue reading „Deskowanie wykopów wykonuje sie z desek lub bali grubosci co najmniej 32 mm”

Miejsca w sciance szczelnej

Dla ochrony w czasie wbijania bali ścianki szczelnej ich górnych końców nakłada się na nie ochronne obręcze stalowe, które się zdejmuje po wybiciu pala. Oprócz ścianek szczelnych drewnianych stosuje się również ścianki żelbetowe lub stalowe. Po wykonaniu ścianki szczelnej przystępuje się do wybierania ziemi z nawodnionej warstwy gruntu. Ścianka szczelna musi być przy tym zagłębiona poniżej dna projektowanego wykopu i to tym głębiej, im jest wyższa. Miejsca w ściance szczelnej, przez które wdziera się woda, uszczelnia się pakułami. Continue reading „Miejsca w sciance szczelnej”

Nieswobodnemu spaczeniu moze tez ulec pret

Jeśli po spaczeniu powierzchnie dowolnych (nie sąsiadujących) przekrojów pręta przylegają do siebie, co następuje wówczas, gdy spaczenie nie natrafia na żadne przeszkody, mówimy o swobodnym spaczeniu przekrojów – lub krócej – o skręcaniu swobodnym, zwanym też skręcaniem Saint- Venanta. Przypadek taki zachodzi, gdy na oba końce pręta o niezmiennym przekroju działają momenty skręcające o przeciwnym zwrocie, co w praktyce inżynierskiej występuje rzadko. Częściej będziemy mieli doczynienia z przypadkami, gdy swobodne spaczenie wszystkich przekrojów natrafia na przeszkody. Mówimy wówczas o nieswobodnym paczeniu się przekrojów lub o nieswobodnym skręcaniu. Nieswobodnemu spaczeniu może też ulec pręt, na którego końce działają momenty o przeciwnych zwrotach, jeśli pręt posiada przepony utrudniające paczenie przekrojów, lub jeśli wymiary przekroju poprzecznego zmieniają się wzdłuż podłużnej osi pręta. Continue reading „Nieswobodnemu spaczeniu moze tez ulec pret”

SKRECANIE SWOBODNE (CZYSTE)

SKRĘCANIE SWOBODNE (CZYSTE) Przy skręcaniu swobodnym odległości pomiędzy odpowiednimi punktami przekrojów nie ulegają zmianie, długości włókien podłużnych pozostają niezmienione, wobec czego w przekroju poprzecznym pręta nie występują naprężenia normalne, a tylko naprężenia styczne. W przekroju prostokątnym największe naprężenie styczne wystąpi w środku dłuższego boku. Naprężenie styczne w środku boku krótszego przy h > 4 t wynosi v, = 0,74 . smax a. Przekrój skrzynkowy prostokątny Większe naprężenie występuje w cieńszej ściance. Continue reading „SKRECANIE SWOBODNE (CZYSTE)”