Szklo wodne powoduje tezenie kitu, jest wiec skladnikiem wiazacym wypelniacz

Szkło wodne powoduje tężenie kitu, jest więc składnikiem wiążącym wypełniacz. Jego rodzaj i jakość, szczególnie gęstość, stosunek zawartości Si02 do tlenku alkalicznego, tj. moduł wpływa na odporność chemiczną składników kitu. Szkło wodne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed oddziaływaniem wpływów atmosferycznych. Również Na2SiF6 i Na2Si03 mogą ulegać hydrolizie, a powstały fluorowodór reaguje wtedy z wolnym ługiem. Stwierdzono, że reakcja zachodząca między Na20 w szkle wodnym a Na2SiF6 zawartym w kicie na powierzchni nie przebiega do końca i zatrzymuje się szybciej niż w głębi masy kitu. W głębi kitu reakcja ta może przebiec nawet do końca, gdy Na20 i Na2SiF6 są wzięte w stosunku stechiometrycznym. Wpływ na te procesy ma obecność wilgoci. Ma to ważne praktyczne znaczenie, mianowicie, że nie należy suszyć świeżo wykonanej wykładziny z kitu kwasoodpornego w podwyższonej temperaturze i powietr zu o niskiej wilgotności względnej. Na podstawie licznych badań przeprowadzonych dla kitów kwasoodpornych ze szkłem wodnym i wypełniaczem skalnym stwierdzono m. in. , co następuje: – reakcje twardnienia kitów przebiegają jedynie w środowisku ciekłym; – wypełniacze mineralne wchodzące w skład kitów nie reagują chemicznie z pozostałymi składnikami, – szkło wodne biorące czynny udział w procesie twardnienia odpowiada wzorowi Na2Si205 . 9H20; [więcej w: bostal, domex opole, miwo military lubliniec ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal domex opole miwo military lubliniec