Stopy aluminiowe

Belki poddane były obciążeniom wahadłowym przy pomocy wibratora (naprężenie od obciążenia stałego ciężarem własnym Og = 72 kG/cm2). Krzywa W 6hlera dla stali miękkiej już po kilku milionach cyklów przechodzi w linię poziomą, osiągającą tzw. nieograniczoną wytrzymałość zmęczeniową. Stopy aluminiowe osiągają tę wartość dopiero po kilkuset milionach cyklów, wartość ta nie została osiągnięta jeszcze po 500 milionach cyklów). Ponieważ doświadczenia dla tak dużej liczby zmian są bardzo czasochłonne (trwają od kilku miesięcy do kilku lat), więc zazwyczaj przerywa się je po 50 -+- 100 mln cyklów. Dla wyznaczenia wytrzymałości zmęczeniowej próbkę poddaje się w zasadzie obciążeniom wahadłowym. Poddanie próbki obciążeniom zmiennym dla rozmaitych charakterystyk cyklu r = Omin/Omax było/by dla każdego przypadku zbyt pracochłonne. Dlatego dąży się do wyrażenia wytrzymałości zmęczeniowej (przy danej liczbie cyklów) dla różnych charakterystyk jako funkcji wytrzymałości dla obciążeń wahadłowych. Funkcji tej nie udało się dotychczas wyrazić na podstawie dociekań teoretycznych, tak że zdani jesteśmy na wzory lub wykresy empiryczne. [patrz też: castorama zielona gora, bostal gliwice, bostal ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal bostal gliwice castorama zielona gora