STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH Metoda stanów granicznych została opracowana w Związku Radzieckim z myślą zastosowania jej do wszystkich rodzajów konstrukcji. Metoda ta rozróżnia 3 stany graniczne: graniczny stan nośności (obejmujący zagadnienia wytrzymałości i stateczności), graniczny stan odkształcenia i graniczny stan zarysowania. W konstrukcjach aluminiowych trzeci stan graniczny łączy się ze stanem granicznej nośności. Graniczny stan odkształceń sprawdza się w ten sposób, że dla użytkowego stanu konstrukcji oblicza się strzałki ugięcia lub inne charakterystyczne odkształcenia (a w wypadku obciążeń dynamicznych – amplitudy drgań) i porównuje się z wartościami dopuszczalnymi. [więcej w: adeco drzwi, polbram steel group, domex opole ]

Powiązane tematy z artykułem: adeco drzwi domex opole polbram steel group