Srodek ciezkosci O oraz glówne osi bezwladnosci.

Środek ciężkości O oraz główne osi bezwładności. b. Momenty bezwładności przekroju J x oraz J y względem głównych osi bezwładności. c. Środek ścinania S. Dla wyznaczenia środka ścinania należy przyjąć dowolny biegun A, a następnie dla tego bieguna oraz dowolnie przyjętego punktu zerowego M wyznaczyć wykres WA. Dla przekrojów posiadających oś symetrii, punkt M leży na przecięciu tej osi z linią środkową przekroju. e. Wykres głównych pól wycinkowych w, tj. pól wycinkowych dla środka ścinania S jako bieguna oraz dla głównego punktu zerowego M. SKRĘCANIE PRĘTOW CIENKOSCIENNYCH Wartości głównych pól wycinkowych: w, = – 3,72•6,33 = – 23,55 cm w, = -23,55 + 9,6•2,78 = + 3,15 cm w. = + 3,15 + 4,3 . 13,32 = + 60,45 cm w, = 3,72 . 10,27 = + 38,20 cm W3 = 38,20 – 8,30 . 13,82 = – 76,70 cm Wycinkowe naprężenie normalne: OW1 = + 11,3 . 23,55 = + 266,1 kG/cm2 OW2 = – 11,3• 3,15 = – 35,6 kG/cm OW5 = – 11,3 • 60,45 = – 683,1 kG/cm OW4 = – 11,3 . 38,20 = – 431,7 kG/cm2 OW3 = + 11,3 . 76,70 = + B66,7 kG/cm Znak + oznacza rozciąganie, znak – ściskanie. [podobne: domex opole, ława drutowa, lepiszcza bitumiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: domex opole lepiszcza bitumiczne ława drutowa