SKRECANIE SWOBODNE (CZYSTE)

SKRĘCANIE SWOBODNE (CZYSTE) Przy skręcaniu swobodnym odległości pomiędzy odpowiednimi punktami przekrojów nie ulegają zmianie, długości włókien podłużnych pozostają niezmienione, wobec czego w przekroju poprzecznym pręta nie występują naprężenia normalne, a tylko naprężenia styczne. W przekroju prostokątnym największe naprężenie styczne wystąpi w środku dłuższego boku. Naprężenie styczne w środku boku krótszego przy h > 4 t wynosi v, = 0,74 . smax a. Przekrój skrzynkowy prostokątny Większe naprężenie występuje w cieńszej ściance. Największe jednak naprężenie może wystąpić w wewnętrznym narożu przekroju skrzynkowego, o ile nie jest ono zaokrąglone promieniem dostatecznie dużym. b. [patrz też: bostal gliwice, lepiszcza bitumiczne, adeco drzwi ]

Powiązane tematy z artykułem: adeco drzwi bostal gliwice lepiszcza bitumiczne