SKRECANIE NIESWOBODNE (SKREPOWANE)

SKRĘCANIE NIESWOBODNE (SKRĘPOWANE) Przy skręcaniu nieswobodnym odległości pomiędzy odpowiednimi punktami spaczonych powierzchni ulegają zmianie, włókna podłużne wydłużają się lub skracają, wskutek czego występują naprężenia normalne oraz towarzyszące im naprężenia styczne. Naprężenia normalne są miarą oporu, jaki stawia element swobodnemu paczeniu się poszczególnych przekrojów. Przy przekrojach cienkościennych można przyjąć z dostateczną dokładnością, że naprężenia normalne są rozłożone równomiernie wzdłuż grubości ścianek przekroju. Przekroje otwarte. Pod wpływem momentu skręcającego powstaje w rozpatrywanym przekroju pręta moment Mozo Moment ten rozkładamy na moment Ms, wywołujący swobodne (czyste) skręcanie, oraz na moment giętno-skrętny M, Moment Ms wywołuje w przekroju naprężenia styczne ts (p. 2. 2. 2), zaś moment Mm – tzw. wycinkowe naprężenia normalne o oraz związane z nimi wycinkowe naprężenia styczne Lm. [przypisy: braciaktrans, rewo lubin, gazownia tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: braciaktrans gazownia tychy rewo lubin