rzeczywiste warunki pracy konstrukcji

Zrezygnowanie z tradycyjnego, jednolitego współczynnika pewności i rozbicie go na 3 współczynniki obliczeniowe a co ułatwia przejście do obiektywnych metod oceny bezpieczeństwa konstrukcji, opartych na rachunku prawdopodobieństwa. Znaczenie tych współczynników jest następujące: a – współczynnik przeciążenia, co – współczynnik korekcyjny, uwzględniający błędy metod obliczeniowych i rzeczywiste warunki pracy konstrukcji, Jeśli mamy wystarczającą charakterystykę statyczną obciążenia P, względnego błędu obliczeń LI i granicy plastyczności Q, to można obliczyć analitycznie odpowiednie wartości współczynników obliczeniowych. Dla normalnych rozkładów prawdopodobieństw zmiennych losowych P, l). , Q korzystamy ze wzorów: a = 1 + Y vp W=1+yVLf Yj = 1- YVQ gdzie v – odpowiednie współczynniki zmienności, zdefiniowane jako stosunek odchylenia standartowego do wartości oczekiwanej odpowiedniej zmiennej losowej, r – współczynnik ufności zależny od klasy bezpieczeństwa ; np. dla elementów konstrukcyjnych budynków, których uszkodzenie nie pociąga katastrofalnych skutków, przyjmuje się y = 3. [hasła pokrewne: domex opole, rafbus, faac 740 instrukcja ]

Powiązane tematy z artykułem: domex opole faac 740 instrukcja rafbus