PRZYKLADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ

PRZYKŁADY NISZCZENIA LEIZNY KAMIENNEJ . Podstawą wykorzystywania różnych skał magmowych, przede wszystkim bazaltów i diabazów, do wytwarzania leizny kamiennej są ich charakterystyczne własności, m. in. temperatura topnienia, krzepnięcia, zeszklenia i krystalizacji, która na ogół leży w granicach 1100-:-1250°C oraz stwierdzenie, że: temperatura topnienia wymienionych skał nie jest wyższa od temperatury topnienia żeliwa, która waha się od 1150 do 1400°C; – stopiony bazalt względnie diabaz tworzy ruchliwą ciecz o małej lepkości; – podczas szybkiego studzenia roztopiony bazalt lub diabaz krzepnie i twardnieje, przy czym powstaje ciemno zabarwione szkło, które często na skutek wewnętrznych naprężeń rozsypuje się; – roztopiony bazalt, względnie diabaz, wolno studzony przechodzi w nieprzeświecający materiał drobnokrystaliczny z pozostałością szkła o twardości i wytrzymałości mechanicznej wyższej od twardości i wytrzymałości skał naturalnych oraz odmian szklistych. Badania omawianych wyrobów sprowadzają się na ogół do określania ich wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej. Oznacza się przy tym wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie, ścieralność, twardość, odporność na uderzenia. [więcej w: polbud pomorze, miwo military lubliniec, transgór rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: miwo military lubliniec polbud pomorze transgór rybnik