Przekrój rurowy okragly

Przekrój rurowy okrągły Naprężenie w przekroju rurowym jest w tym przypadku 2,5 raza większe niż T. w pełnym, natomiast pole przekroju rurowego jest 5 razy mniejsze. Stosunek F wypada więc dwa razy mniejszy dla przekroju rurowego niż dla pełnego. c. Przekrój rurowy eliptyczny o niezmiennej grubości t w, = 2abnt a, b oznaczają półosie elipsy, mierzone w linii środkowej przekroju. We wzorach na s przy przekrojach otwartych występuje w mianowniku większy wymiar przekroju w pierwszej potędze, natomiast przy przekrojach zamkniętych – w drugiej potędze lub jako iloczyn dwóch większych wymiarów przekroju. W przekrojach zamkniętych naprężenia styczne osiągają więc znacznie mniejsze wartości niż w przekrojach otwartych, również kąty skręcania są w przekrojach zamkniętych znacznie mniejsze. Kąt skręcania jest okrągło 190 razy mniejszy . Rozwiązywanie zagadnień skręcania przedstawia przy złożonych przekrojach duże trudności matematyczne. Zagadnienia te dają się natomiast stosunkowo łatwo ująć doświadczalnie przy wykorzystaniu metod analogii. Znane są metody analogii błonowej Prandtla, hydrodynamicznej Kelvina i Pestela oraz metody analogii elektrycznej. [patrz też: lepiszcza bitumiczne, castorama racibórz, polbram steel group ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama racibórz lepiszcza bitumiczne polbram steel group