Proces zmechanizowania robót

W okresie stalinowskich pięciolatek socjalistyczna gospodarka rolna ZSRR została wyposażona w nowoczesne urządzenia techniczne. Już na długo przed Wielką Wojną Narodową zasadnicze roboty polowe w gospodarstwach rolnych wykonywano przy pomocy ciągników i maszyn rolniczych. W przededniu wojny, w r. 1940, na rozległych obszarach Związku Radzieckiego czynnych było 530 tysięcy ciągników, 182 tysiące kombajnów, 228 tysięcy samochodów ciężarowych, ponad pół miliona pługów ciągnikowych oraz mnóstwo innych złożonych i prostych maszyn rolniczych. ZSRR pod względem zmechanizowania robót w gospodarstwach rolnych, ilości maszynowego wyposażenia oraz jego wykorzystania stoi na pierwszym miejscu w świecie. ZSRR stał się krajem wielkich, wysoce zmechanizowanych, przodujących socjali stycznych gospodarstw rolnych. W latach Wielkiej Wojny Narodowej pomimo znacznych strat w ludziach i maszynach, spowodowanych najazdem barbarzyńców faszystowskich, socjalistyczna gospodarka rolna ZSRR przetrwała zwycięsko wszelkie próby i szybko uporała się z zaopatrywaniem frontu i tyłów w żywność i produkty rolne. Po zwycięskiej wojnie kraj nasz pośpiesznie realizuje zadania postawione przez towarzysza Stalina, których treść brzmi: Odbudować w zniszczonych rejonach kraju przemysł i gospodarstwa rolne do poziomu przedwojennego, następnie przekroczyć ten poziom w mniejszych lub większych rozmiarach, Wypełniając historyczne decyzje lutowego Plenum KC WKP robotnicy socjalistycznych gospodarstw rolnych odnieśli sukcesy w okresie powojennym. [patrz też: rewo lubin , faac 740 instrukcja , rouwdach ]

Powiązane tematy z artykułem: faac 740 instrukcja rewo lubin rouwdach