Powazne znaczenie dla trwalosci obmurza ogniotrwalego ma równiez dobór odpowiedniej zaprawy dla poszczególnych odmian wyrobów

Poważne znaczenie dla trwałości obmurza ogniotrwałego ma również dobór odpowiedniej zaprawy dla poszczególnych odmian wyrobów. Najczęściej stosuje się zaprawy o podobnym składzie co wyroby, ale o nieco niższej ogniotrwałości zwykłej (o 40-:-60°C), a samo ułożenie i wymurowanie wykonuje się bardzo starannie. Przede wszystkim wyroby dobiera się kształtem i wymiarami tak, żeby nie zachodziła potrzeba ich mechanicznej obróbki, tj. przecinania i dociosywania, co wpływa niekorzystnie -na zwartość wyrobów. Ponadto należy pomiędzy układanymi wyrobami pozostawiać małe szczeliny, dokładnie wypełnione zaprawą ogniotrwałą. Wyroby o obitych narożach i krawędziach należy układać stroną wadliwą na zewnątrz obmurza, tj. od strony przeciwległej do przestrzeni roboczej urządzenia. Cieplne urządzenie przemysłowe świeżo wyłożone materiałami ogniotrwałymi powinno być odpowiednio przygotowane do normalnej pracy przez powolne wysuszenie i stopniowe , powolne nagrzewanie w początkowym okresie, np. trzydniowym, do temperatury rzędu 200-; -300°C. [podobne: rouwdach, braciaktrans, faac 740 instrukcja ]

Powiązane tematy z artykułem: braciaktrans faac 740 instrukcja rouwdach