Pod wplywem momentu skrecajacego

Pomiędzy momentem Moz a odkształceniem pręta istnieje zależność wyrażona równaniem różniczkowym np. : dlp d3lp Moz = GJs – – EJ,- dz dz3 gdzie J m -:-: oblicza się wg wzór, . f/J – kąt skręcenia. Wzór wyprowadzono przy założeniu, że podczas skręcania kontur przekroju nie ulega zmianie (tj. że rzut przekroju na płaszczyznę prostopadłą do osi pręta pozostaje niezmieniony). Pod wpływem momentu skręcającego przekrój pręta obróci się dookoła punktu zwanego środkiem ścinania. Aby przekrój nie uległ obrotowi, przy zginaniu pręta przez punkt ten musi przejść wypadkowa sił poprzecznych. Do obliczenia naprężeń wycinkowych najwygodniejsza jest metoda podana przez Własowa. Własow posługuje się pojęciem pola wycinkowego (lub współrzędnej wycinkowej) , wycinkowego momentu statycznego Sm oraz wycinkowego momentu bezwładności Jm; są to wartości zależne od kształtu i wielkości przekroju. Prócz nich występują wielkości zależne od obciążenia, sposobu podparcia oraz przekroju pręta: bimoment B i moment giętno-skrętny Mw pomiędzy którymi zachodzi związek M = dB Dla wyznaczenia naprężeń wycinkowych należy obliczyć po kolei: a. [podobne: braciaktrans, castorama racibórz, adeco drzwi ]

Powiązane tematy z artykułem: adeco drzwi braciaktrans castorama racibórz