Omówione wyniki badan potwierdzaja: wieksza rozpuszczalnosc bazaltu naturalnego (surowca) niz topionego w kwasach


Omówione wyniki badań potwierdzają: większą rozpuszczalność bazaltu naturalnego (surowca) niż topionego w kwasach, – malejące oddziaływanie niektórych kwasów wraz ze wzrostem ich stężenia, a mianowicie: kwasu azotawego na bazalt surowy i topiony oraz kwasu siarkowego na bazalt surowy; – wzrastające oddziaływanie korodujące kwasu siarkowego i solnego na bazalt topiony, kwasu solnego na bazalt surowy oraz, ługu sodowego na bazalt surowy i topiony. Niezależnie od wymienionych spostrzeżeń stwierdzono, że odporność chemiczna leizny bazaltowej na ogół maleje w miarę wzrostu temperatury środowiska korozyjnego, Należy jednak pamiętać o tym, że wyniki badania dotyczące materiałów rozdrobnionych często nie pokrywają się z wynikami uzyskiwanymi w przypadku badania kostek wyciętych z tworzywa względnie całych elementów. Omawiając leiznę kamienną należy również wspomnieć o tym, że zbyt gładka powierzchnia wyrobów, o małej przyczepności do niej zapraw i kitów, jest cechą niekorzystną, utrudniającą otrzymywanie wykładzin monolitycznych, równomiernie odpornych na działania chemiczne. [patrz też: rouwdach, domex opole, rafbus ]

Powiązane tematy z artykułem: domex opole rafbus rouwdach