ODPORNOSC NA KOROZJE ZAPRAW KWASOODPORNYCH

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ ZAPRAW KWASOODPORNYCH. Zaprawy kwasoodporne wykorzystywane do wiązania różnych tworzyw ceramicznych, m. in. kamionkowych i leizny kamiennej, posiadają rozmaitą osnowę. Jedne z nich, organiczne, zawierają jako główne składniki asfalty, względnie inne związki bitumiczne, inne – mineralne – zestawia się np. ze związków ołowiu (minii, rzadziej glejty) względnie z mlew skalnych, trudno rozpuszczalnych w kwasach i ługach, wiązanych różnymi substancjami. Dość pospolite są kity krzemionkowe, które jako podstawowe składniki zawierają kwasoodporny wypełniacz krzemionkowy, np. mlewo kwarcytowe, przyspieszacz wiązania – fluorokrzemian sodowy i szkło wodne. Również stosowane są kity o wypełniaczu andezytowym, diabazowym i marszalitowym. Stopień przemielenia oraz kształt ziarenek wypełniacza skalnego decyduje w wysokim stopniu o własnościach mechanicznych kitów, szczególnie o ich porowatości. Ziarna ostrokrawędziste, igiełkowate, odpowiednie zazębiające się, dają bardziej zwartą masę i zapewniają lepsze własności mechaniczne oraz niższą porowatość. Mączki o zbyt grubym przemiale dają kity (cementy) kwasoodporne bardziej porowate i mniej wytrzymałe mechanicznie. [więcej w: faac 740 instrukcja, ława drutowa, miwo military lubliniec ]

Powiązane tematy z artykułem: faac 740 instrukcja ława drutowa miwo military lubliniec