Obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym

Obniżenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym za pomocą studzien Ręczne wykonanie wykopów fundamentowych jest bardzo pracochłonne i wymaga poważnego wysiłku człowieka. Z tego względu stosowane jest obecnie w Polsce tylko w małym zakresie. Na wszystkich większych budowach pracują maszyny zwane koparkami. Do najczęściej stosowanych na naszych budowach koparek należy uniwersalna koparka radziecka typ E-505. Pojemność łyżki do wybierania ziemi wynosi 0; 5 m. Wydajność takiej koparki równa się wydajności około 45-; -. 50 robotników. Dane charakterystyczne koparki podawane w katalogach odnoszą się do wielkości. Koparka ta nosi nazwę uniwersalnej dlatego, że może być używana również jako dźwig lub kafar. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty należy pamiętać o tym, że w razie przebrania w niektórych miejscach ziemi powstałych dołków lub zagłębień nie wolno zasypywać, lecz należy całość wykopu zebrać do poziomu najniższego miejsca. 1. 2. [podobne: rouwdach, castorama racibórz, ława drutowa ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama racibórz ława drutowa rouwdach