Obecnie stosuje sie najczesciej wykresy Smitha lub Haigha.

Obecnie stosuje się najczęściej wykresy Smitha lub Haigha. Wykres Smitha przedstawia Omsx = f{os) lub Gmin = f (os). W punktach występują charakterystyczne rzędne. Wykresy Smitha dla stopów, których krzywe Wohlera uzyskano na podstawie doświadczeń z próbkami okrągłymi Cb 50 mm, poddanymi zmiennym naprężeniom osiowym. Wykres Haigha przedstawia zależność Os = f(os). Przy obciążeniach zmiennych wybitny wpływ wywiera karb, stan powierzchni (nieobrobionej, szlifowanej, skorodowanej itp. ) oraz wielkość rozpatrywanego elementu. Jeśli te wpływy kolejno oznaczymy przez współczynnik al a2 a3, to naprężenie dopuszczalne na podstawie znanego R, 2. [hasła pokrewne: bostal gliwice, skręcanie prętów, bostal ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal bostal gliwice skręcanie prętów