Nalezy jednak pamietac o tym, ze wytrzymalosc mechaniczna wyrobów ogniotrwalych ulega zmianie podczas ogrzewania do wysokich temperatur

Należy jednak pamiętać o tym, że wytrzymałość mechaniczna wyrobów ogniotrwałych ulega zmianie podczas ogrzewania do wysokich temperatur. I tak wyroby szamotowe wykazują wzrost wytrzymałości na ściskanie podczas ogrzewania aż do temperatur 1 000–; -1200~e, po przejściu których następuje jej zmniejszenie. Podczas ogrzewania wyrobów krzemionkowych, ich wytrzymałość mechaniczna zmienia się wraz ze zmianami strukturalnymi towarzyszącymi przemianom SiOz. Ważnym wskaźnikiem jakości wyrobów ogniotrwałych, blisko związanym z wytrzymałością mechaniczną, jest ogniotrwałość pod obciążeniem, obrazująca skłonność do odkształcania się materiałów w wysokich temperaturach pod działaniem siły ściskającej. Z uwagi na różnicę temperatur pomiędzy ogniową powierzchnią roboczą wyrobów a jego partiami wewnętrznymi, wynikającą z małej przewodności cieplnej wyrobów ogniotrwałych, mięknięcie a tym samym możliwość deformowania się w pracy d otyczy tylko części wyrobów bezpośrednio narażonych na działanie najwyższych temperatur. Różnica temperatury nagrzania poszczególnych części elementów obmurza ogniotrwałego zależy tak od rodzaju użytego wyrobu, jak i grubości wykładziny oraz temperatury powierzchni ogniowej (pracującej). W przypadku wykładzin o grubości 600 mm stwierdzono np. przy temperaturze części pracującej 15000e ogrzanie części przeciwległej, niepracującej do temperatury ok. 160oe. Wynika z tego, że środkowe i wewnętrzne warstwy elementów wykładziny znajdują się w dość odmiennych warunkach, konkretnie w temperaturze niewysokiej – rzędu kilkuset oC, a więc w temperaturze, w której siły ściskające nie mogą spowodować odkształceń. [podobne: castorama zlewozmywaki, bostal gliwice, rouwdach ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal gliwice castorama zlewozmywaki rouwdach