Nachylenie skarp daje sie mniejsze lub wieksze zaleznie od rodzaju gruntu.

W gruntach o budowie zwartej i nie zawierających wody gruntowej (np. w twardych glinach i iłach) można wykonać wykop o ścianach pionowych lub prawie pionowych. Jeżeli natomiast grunt jest sypki lub. mało zwarty; wykonuje się wykop o ścianach pochyłych, zwanych skarpami. Nachylenie skarp daje się mniejsze lub większe zależnie od rodzaju gruntu. Na przykład w gruncie piaszczystym stosunek wysokości skarpy do jej szerokości wynosi 1 : 1,5 a w gruncie zwięzłym, jak gliny, iły, itp. , stosunek ten wynosi 1 : lub 1 : 0,5. Dla zapobieżenia obsypywaniu się gruntu z krawędzi skarpy układa się zwykle deskę z obu stron górnych krawędzi wykopu. Jeżeli na wykonanie skarp pochyłych nie ma miejsca lub jeżeli koszty ich wykonania są wyższe od kosztów deskowania, stosujemy w sypkich gruntach umocnienia skarp. [przypisy: rewo lubin, bostal gliwice, polbram steel group ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal gliwice polbram steel group rewo lubin