Mineraly znacznie zmieniajace swoja objetosc wskutek rozmaitych przemian wewnetrznych podczas ogrzewania i studzenia powoduja powstawanie w wyrobach spekan

Minerały znacznie zmieniające swoją objętość wskutek rozmaitych przemian wewnętrznych podczas ogrzewania i studzenia powodują powstawanie w wyrobach spękań, szczelin lub też odprysków części wyrobów. Na przykład nagłe zmiany temperatury w zakresie 50+300°C oraz powyżej 1200°C powodują pękanie i rozpadanie się wyrobów krzemionkowych w wyniku zmian objętościowych charakterystycznych dla poszczególnych odmian polimorficznych kwarcu. Poza składem mineralnym i chemicznym również uziarnienie masy, z której uformowano wyroby, ma wpływ na omawiane własności. I tak materiały o ziarnie grubszym łatwiej wytrzymują nagłe zmiany temperatur niż drobnoziarniste, mniej porowate i bardziej zwarte. Wyroby ogniotrwałe są również narażone w pracy na ściskanie, niekiedy na ścieranie, natomiast znacznie rzadziej na rozciąganie i zginanie. Odpowiednio duża ich wytrzymałość mechaniczna wpływa korzystnie na ich trwałość. Wymienione wyżej rodzaje sił mo gą oddziaływać na wyroby w temperaturze normalnej i wysokiej. Jednak zasadnicze znaczenie ma działanie tych sił w temperaturach wysokich, będących zwykle temperaturami roboczymi większości cieplnych urządzeń przemysłowych. [hasła pokrewne: rafbus, ława drutowa, lepiszcza bitumiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: lepiszcza bitumiczne ława drutowa rafbus