Miejsca w sciance szczelnej

Dla ochrony w czasie wbijania bali ścianki szczelnej ich górnych końców nakłada się na nie ochronne obręcze stalowe, które się zdejmuje po wybiciu pala. Oprócz ścianek szczelnych drewnianych stosuje się również ścianki żelbetowe lub stalowe. Po wykonaniu ścianki szczelnej przystępuje się do wybierania ziemi z nawodnionej warstwy gruntu. Ścianka szczelna musi być przy tym zagłębiona poniżej dna projektowanego wykopu i to tym głębiej, im jest wyższa. Miejsca w ściance szczelnej, przez które wdziera się woda, uszczelnia się pakułami. Wodę znajdującą się wewnątrz wykopu odpompowuje się za pomocą pomp ręcznych lub mechanicznych. Do wbijania ścianek szczelnych służą specjalne urządzenia zwane kafarami. Oprócz ścianek szczelnych wodę gruntową z wykopu można usunąć sposobem tzw. obniżania poziomu zwierciadła wody gruntowej. Sposób ten polega na tym, że wokół projektowanego wykopu wierci się szereg studzien rurowych, z których odpompowuje się stale wodę, wskutek czego poziom zwierciadła wody gruntowej w miejscu wykopu obniża się poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku. [patrz też: rafbus, braciaktrans, adeco drzwi ]

Powiązane tematy z artykułem: adeco drzwi braciaktrans rafbus