Omówione wyniki badan potwierdzaja: wieksza rozpuszczalnosc bazaltu naturalnego (surowca) niz topionego w kwasach

Omówione wyniki badań potwierdzają: większą rozpuszczalność bazaltu naturalnego (surowca) niż topionego w kwasach, - malejące oddziaływanie niektórych kwasów wraz ze wzrostem ich stężenia, a mianowicie: kwasu azotawego na bazalt surowy i topiony oraz kwasu siarkowego na bazalt surowy; - wzrastające oddziaływanie korodujące kwasu siarkowego i solnego n...

Stan taki - wybitnie sprzyja korozji wyrobów

Stan taki - wybitnie sprzyja korozji wyrobów. Dlatego zaleca się układanie wyrobów najbardziej ogniotrwałych w tych partiach obmurza, w których występują szczególnie gorące gazy i płomień działa na nie bezpośrednio, względnie tam, gdzie zachodzą najbardziej niekorzystne działania mechaniczne i chemiczne. W innych częściach obmurza można stosować materiały o...

w stanie granicznym uwzglednia sie elasto-plastyczna prace konstrukcji

Nie ma w tym żadnej różnicy w stosunku do tradycyjnego sposobu sprawdzania sztywności konstrukcji. Natomiast przy sprawdzeniu granicznego stanu nośności uwzględnia się okoliczności nowe, a mianowicie, że w stanie granicznym: 1) rozkład sił wewnętrznych (wskutek elasto-plastycznej pracy konstrukcji), oraz 2) wielkości i proporcje obciążeń są inne niż ...

Podział studni betonowych i żelbetowych

W analogicznych warunkach bardzo ciekawie zachowywały się zasadowe ogniotrwałe wyroby magnezytowe, które mimo działania na nie gazów o charakterze kwaśnym nie obniżały własności mechanicznych. Natomiast wyroby krzemionkowe, szamotowe, a także betony ognioodporne oparte na cemencie portlandzkim, tak w - atmosferze S02 jak i H2S, w podwyższonych temperatur-ach ulegał...

Najnowsze zdjęcia w galerii deskatarasowa.net:

331#patio róży , #schody strychowe wymiary , #kalkulator doboru grzejników , #wykres haigha , #olx zgorzelec , #domy w systemie kanadyjskim , #lepiszcza bitumiczne , #nietypowe rowery , #sanpol gliwice , #cale przelicznik ,