KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIALÓW OGNIOTRWALYCH

KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH. Materiały ogniotrwałe, posiadające różne korzystne cechy, odznaczają się jednak przeważnie niejednorodną strukturą oraz względnie wysoką porowatością. Niemniej znalazły one szerokie zastosowanie do budowy rozmaitych elementów obiektów przemysłowych, w których podczas pracy w wysokich temperaturach pomiędzy obmurzem a środowiskiem roboczym urządzenia cieplnego zachodzą liczne reakcje chemiczne. Przebiegają one nieraz dość intensywnie, działając niszcząco na obmurze z materiału ogniotrwałego. Dla poszczególnych urządzeń przemysłowych...

Miejsca w sciance szczelnej

Dla ochrony w czasie wbijania bali ścianki szczelnej ich górnych końców nakłada się na nie ochronne obręcze stalowe, które się zdejmuje po wybiciu pala. Oprócz ścianek szczelnych drewnianych stosuje się również ścianki żelbetowe lub stalowe. Po wykonaniu ścianki szczelnej przystępuje się do wybierania ziemi z nawodnionej warstwy gruntu. Ścianka szczelna musi być przy tym zagłębiona poniżej dna projektowanego wykopu i to tym głębiej, im jest wyższa. Miejsca w ściance szczelnej, przez które wdziera się woda, uszczelnia się pakułami. Wodę znajdującą się wewnątrz wykopu o...

Pod wplywem momentu skrecajacego

Pomiędzy momentem Moz a odkształceniem pręta istnieje zależność wyrażona równaniem różniczkowym np. : dlp d3lp Moz = GJs - - EJ,- dz dz3 gdzie J m -:-: oblicza się wg wzór, . f/J - kąt skręcenia. Wzór wyprowadzono przy założeniu, że podczas skręcania kontur przekroju nie ulega zmianie (tj. że rzut przekroju na płaszczyznę prostopadłą do osi pręta pozostaje niezmieniony). Pod wpływem momentu skręcającego przekrój pręta obróci się dookoła punktu zwanego środkiem ścinania. Aby przekrój nie uległ obrotowi, przy zginaniu pręta przez punkt ten musi przejść wypadkowa sił ...

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 4

Deskowanie wykopów wykonuje się z desek lub bali grubości co najmniej 32 mm. Bale grubości 50 mm układa się poziomo obok siebie albo w odstępach, lub też pionowo często wbijając je częściowo w grunt. Umocnienia wykopów pod fundamenty: a) wzmocnienie wykopu wąskiego bez deskowania, b) wzmocnienie wykopu wąskiego z deskowaniem stosuje się deskowanie poziome z jednej lub kilku desek jako tańsze od pionowego. Usztywnienie desek i podparcie za ich pośrednictwem ścian wykopów wykonuje się za pomocą różnej konstrukcji stempli, rozpór, podpór itp. Deskowanie prostopadłe stosuje się najczęściej...

Najnowsze zdjęcia w galerii deskatarasowa.net:

331#nietypowe rowery , #sanpol gliwice , #cale przelicznik , #faac 740 instrukcja , #wiercenie studni głębinowych cena , #adeco drzwi , #francuskie allegro , #instalacja elektryczna krok po kroku , #allegro wersalki , #terg allegro ,