Wymienione dzialania sa tym silniejsze, im bardziej sa porowate materialy ogniotrwale, gdyz pory, tj pustki róznej wielkosci i ksztaltu

Wymienione działania są tym silniejsze, im bardziej są porowate materiały ogniotrwałe, gdyż pory, tj. pustki różnej wielkości i kształtu, zwykle połączone, ułatwiają -przenikanie czynnika powodującego korozję do wnętrza materiału i umożliwiają atakowanie tworzywa na bardzo dużej powierzchni. W celu zapobieżenia chemicznemu niszczeniu wyrobów należy zatem wytwarzać materiały odpowied...

Obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym

Obniżenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym za pomocą studzien Ręczne wykonanie wykopów fundamentowych jest bardzo pracochłonne i wymaga poważnego wysiłku człowieka. Z tego względu stosowane jest obecnie w Polsce tylko w małym zakresie. Na wszystkich większych budowach pracują maszyny zwane koparkami. Do najczęściej stosowanych na naszych budowach koparek należy uniwersalna kopark...

Odbudowa i dalszy wzrost mechanizacji

Odbudowa i dalszy wzrost mechanizacji rolnictwa rozwija się w naszym kraju na nowych, coraz bardziej udoskonalonych podstawach; mechanizację stosuje się, do całego szeregu procesów dotychczas nie zmechanizowanych. Całkowita mechanizacja coraz szerzej obejmuje różne działy produkcji kolektywnej i państwowej. Elektryfikacja jako wyższy stopień mechanizacji gospodarstw rolnych szczególnie szerokim kr...

Równomiernosc nacisku noza górnego regulowana jest za posrednictwem synchronizatora

Badanie wytrzymałości na ściskanie Poszczególne połówki beleczek, które otrzymano przy badaniu wytrzymałości na zginanie, poddajemy ściskaniu. Powierzchnia, na którą działa siła ściskająca wynosi 25 cm- (6,25 X 4 cm), tj. równa się powierzchni wkładek stalowych. Wielkość siły niszczącej należy odczytać w chwili zgniecenia próbki. W wyniku badań 6 połówek kuleczek wylicza się śre...

Najnowsze zdjęcia w galerii deskatarasowa.net:

331#wykres haigha , #olx zgorzelec , #domy w systemie kanadyjskim , #lepiszcza bitumiczne , #nietypowe rowery , #sanpol gliwice , #cale przelicznik , #faac 740 instrukcja , #wiercenie studni głębinowych cena , #adeco drzwi ,