Pod wplywem momentu skrecajacego

Pomiędzy momentem Moz a odkształceniem pręta istnieje zależność wyrażona równaniem różniczkowym np. : dlp d3lp Moz = GJs - - EJ,- dz dz3 gdzie J m -:-: oblicza się wg wzór, . f/J - kąt skręcenia. Wzór wyprowadzono przy założeniu, że podczas skręcania kontur przekroju nie ulega zmianie (tj. że rzut przekroju na płaszczyznę prostopadłą do osi pręta pozostaje niezmieniony). Pod wpływem momentu skręcającego przekrój pręta obróci się dookoła punktu zwanego środkiem ścinania. Aby przekrój nie uległ obrotowi, przy zgin...

W okresie planu piecioletniego

Łączny plon zbóż w roku 1948 osiągnął 7,miliardów pudów, to znaczy poziom plonu przedwojennego z roku 1940; średnia plonu zbóż z 1 hektara przekroczyła nawet poziom przedwojenny. Średnia wydajność ciągnika o mocy 15 KM. osiągnęła 466 ha w stosunku do 411 ha w r. 1940. Zgodnie z postanowieniami pięcioletniego planu odbudowy i rozwoju narodowej gospodarki ZSRR na okres 1946 - 1950 ogólna moc parku ciągnikowego w KM w porównaniu z przed; wojennym 1940 rokiem wzrasta dwukrotnie. W okresie planu pięcioletniego nasze rolnictwo otr...

Proces zmechanizowania robót

W okresie stalinowskich pięciolatek socjalistyczna gospodarka rolna ZSRR została wyposażona w nowoczesne urządzenia techniczne. Już na długo przed Wielką Wojną Narodową zasadnicze roboty polowe w gospodarstwach rolnych wykonywano przy pomocy ciągników i maszyn rolniczych. W przededniu wojny, w r. 1940, na rozległych obszarach Związku Radzieckiego czynnych było 530 tysięcy ciągników, 182 tysiące kombajnów, 228 tysięcy samochodów ciężarowych, ponad pół miliona pługów ciągnikowych oraz mnóstwo innych złożonych i prostych maszyn roln...

Proteiny DCC i rokowanie w raku jelita grubego

Na zewnątrz Po tym, jak Lance Cayko i Alex Gore z F9 Productions przeżyli część swojego życia w regionie zagrożonym powodziami, zaczęli myśleć o katastrofie, która mogłaby uderzyć, gdyby grobla powodzi ustąpiła iz tego powodu zaprojektowali dom odporny na zalanie, który o wyzwaniu, jak przetrwać w najgorszych warunkach. 1) Wzniesiony projekt domu podnosi cenne przedmioty z dala od wznoszących się wód. Dom zbudowany jest na podwyższonym terenie, który jest wysoki, aby chronić główny poziom przed zalaniem. 2) Ochrona jest utrzymyw...

Najnowsze zdjęcia w galerii deskatarasowa.net:

331#kalkulator doboru grzejników , #wykres haigha , #olx zgorzelec , #domy w systemie kanadyjskim , #lepiszcza bitumiczne , #nietypowe rowery , #sanpol gliwice , #cale przelicznik , #faac 740 instrukcja , #wiercenie studni głębinowych cena ,