mechanizacja robót w gospodarce lesnej

Coraz szerzej stosuje się mechanizację robót w gospodarce leśnej. W obecnym czasie, kiedy osiągnięto już poważne wyniki w podniesieniu produkcji nasion i stworzono warunki nieodzowne dla dalszego wzrostu ich produkcji. W całej rozciągłości stanęło zadanie wszechstronnego rozwoju hodowli zwierząt jako centralne zadanie partii i rządu w rozwoju gospodarki rolnej. Trzyletni plan rozwoju hodowli bydła, zatwierdzony postanowieniem Rady Ministrów i KC WKP. Jest bojowym programem wskazującym drogę do pomyślnego rozwiązania tego centralnego zadania w rozwoju gospodarki rolnej. Postanowienie Rady Ministrów ZSRR i KC WKP kreśli wielki program mechanizacji gospodarstw hodowli bydła. W ciągu trzech lat w gospodarstwach kolektywnych, a w pierwszym rzędzie w gospodarstwach państwowych, powinna być zapewniona pełna mechanizacja siewu i sprzętu okopowych, sprzętu siana, przeróbki mleka oraz wybudowanie silosów. Powinna być również zapewniona szeroka mechanizacja zaopatrzenia gospodarstw w wodę, robót przy oprzątaniu bydła, wewnętrznego transportu gospodarstw oraz wprowadzenie aparatury elektromechanicznej do dojenia krów i strzyżenia owiec. Nakreślono także wielki program budowy pomieszczeń potrzebnych dla hodowli bydła. [więcej w: rewo lubin , faac 740 instrukcja , rouwdach ]

Powiązane tematy z artykułem: faac 740 instrukcja rewo lubin rouwdach