KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIALÓW OGNIOTRWALYCH

KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH. Materiały ogniotrwałe, posiadające różne korzystne cechy, odznaczają się jednak przeważnie niejednorodną strukturą oraz względnie wysoką porowatością. Niemniej znalazły one szerokie zastosowanie do budowy rozmaitych elementów obiektów przemysłowych, w których podczas pracy w wysokich temperaturach pomiędzy obmurzem a środowiskiem roboczym urządzenia cieplnego zachodzą liczne reakcje chemiczne. Przebiegają one nieraz dość intensywnie, działając niszcząco na obmurze z materiału ogniotrwałego. Dla poszczególnych urządzeń przemysłowych dobiera, się najodpowiedniejsze materiały ogniotrwałe w zależności od ich temperatury roboczej, składu chemicznego spalin, oddziaływań chemicznych, wielkości i rodzaju obciążeń, zmiany temperatur itd. Szybkość zużywania się materiałów ogniotrwałych jest różna i zależy od wielu czynników, spośród których jako najważniejsze można wymienić: – dzia łania chemiczne – niszczące wyroby w ok. 45%, wysoka temperatura – powodująca straty rzędu 35{)/o, działania mechaniczne – niszczące wyroby w ok. 151l/0, inne czynniki powodujące pozostałe straty (5%). W praktyce na materiały ogniotrwałe działają korodująco zależnie od warunków pracy: płynne żużle, stopione metale, szkło, popioły i pyły lotne, pary soli i kwasów, redukujące gazy oraz różne inne czynniki powodujące większe lub mniejsze niszczenie elementów i wykładzin ogniotrwałych. [patrz też: castorama racibórz, castorama zlewozmywaki, lepiszcza bitumiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama racibórz castorama zlewozmywaki lepiszcza bitumiczne