Grupa lepiszcz smolowych

Grupa lepiszcz smołowych należy zatem również w ramach powyższej terminologii do lepiszcz bitumicznych. W terminologii innych krajów pojęcie bitum jest różnie interpretowane. Dla celów technicznych całkowicie wystarczają dwa podstawowe terminy, obejmujące lepiszcza bitumiczne, które są w użyciu, a mianowicie: asfalty – obejmujące grupę lepiszcz asfaltowych, smoły oraz paki – obejmujące grupę lepiszcz smołowych. Lepiszcza asfaltowe i smołowe znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym do: 1) budowy i wzmocnienia podbudowy (stabilizacja gruntów); 2) budowy, wzmocnienia i pogrubienia podbudowy (fundamentu) drogi w postaci tłucznia lub żwiru bitumowanego (asfaltowanego lub smołowanego), mas bitumowanych do warstw wiążących i klińca otaczanego asfaltem lub smołą do nawierzchni asfaltospoinowych lub smołospoinowych; [podobne: castorama zlewozmywaki, faac 740 instrukcja, miwo military lubliniec ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama zlewozmywaki faac 740 instrukcja miwo military lubliniec