Deskowanie wykopów wykonuje sie z desek lub bali grubosci co najmniej 32 mm

Deskowanie wykopów wykonuje się z desek lub bali grubości co najmniej 32 mm. Bale grubości 50 mm układa się poziomo obok siebie albo w odstępach, lub też pionowo często wbijając je częściowo w grunt. Umocnienia wykopów pod fundamenty: a) wzmocnienie wykopu wąskiego bez deskowania, b) wzmocnienie wykopu wąskiego z deskowaniem stosuje się deskowanie poziome z jednej lub kilku desek jako tańsze od pionowego. Usztywnienie desek i podparcie za ich pośrednictwem ścian wykopów wykonuje się za pomocą różnej konstrukcji stempli, rozpór, podpór itp. Deskowanie prostopadłe stosuje się najczęściej w wypadku gruntów wodonośnych i luźnych oraz gdy głębokość wykopu nie przekracza 4 m. Wykopy w gruncie nawodnionym wykonuje się dopiero po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przed przenikaniem do wykopów wody. Najczęściej stosuje się różnego rodzaju ścianki szczelne, które zastępują jednocześnie deskowanie wykopu. [więcej w: bostal gliwice, adeco drzwi, bostal ]

Powiązane tematy z artykułem: adeco drzwi bostal bostal gliwice